Milan Kundera Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği E-BOOK - Milan Kundera Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Milan Kundera   >   Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-20 tarihinden bu yana 197 defa online okundu ve 677 defa indirildi.

Milan Kundera Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği E-kitap, Milan Kundera Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği E-Book
Milan Kundera tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği isimli kitabın açıklaması :

  1950 sonrasynyn Do?u Avrupa romanyny ilkin "sosyalist gerçekçi"

eserlerden tanymy?tyk. Formüllere göre yazylan bütün

edebiyatlar gibi, belirli bir kli?ele?me, standartla?ma, bir "ortalamalyk"

vardy bu romanlarda. Anti-Nazi direni?, yeni toplumsal

düzenin kurulu?u vb. ortak de?er yargylary, ortak yakla?ym,

ortak üslupla anlatylyyordu. Bu "gerçekçi"li?in, sözkonusu

ülkelerdeki "gerçek"li?e pek uymady?y da seziliyordu.

 

  Daha sonralary, Sovyetler Birli?i de dahil olmak üzere,

çe?itli "Do?u Bloku" ülkelerinin "sosyalist" olmayan edebiyatlaryyla

da kar?yla?tyk, tany?tyk: Bazylary, Bulgakof gibi, sosyalist

olmadyklary gibi "gerçekçi" de de?ildi. Bazylary, Yvan Denisoviç

ve Kanser Ko?u?unun Soljenitsini gibi, sosyalist de?il,

ama bir tür "anti-sosyalist naturalist"ti. Birço?u, özellikle

ba?langyçta, kendi ülkelerinde -epey zorlukla da olsa- yayymlamy?lardy

kitaplaryny. Bu kitaplaryn çok popüler oldu?unu,

kapy?yldygyny ve kalmady?yny, daha sonraki baskylara da pek

hyzly geçilmedi?ini ö?reniyorduk.

 

  Ylk gördü?ümüz "sosyalist gerçekçi" romanlara göre, bunlar

do?rusu daha ilginç gibiydiler. Ötekilerde sezdi?imiz o

güdümlü ve gerçek dy?y "gerçekçilik" bunlarda yoktu. En

azyndan "muhaliftiler ve güzel sanatlarda muhalefet her zaman

daha köklü bir esteti?e imkan hazyrlar. Gelgelelim, bu

romanlar da bir tuhafty sanki. Ço?unda, teknik düzeyde bir

yenilik yoktu; veya olan yenilik, birçok üstün eserde gördüklerimizin

oldukça silik ve yavan tekrarlaryydy. Özü anla?ylmadan,

sindirilmeden yapylmy? teknik kaprisler! Yçeriklerine bakyldy?ynda,

birço?unun, kar?yty olduklary formüllü edebiyat

kadar ?ematik olduklary da görünüyordu. ?üphesiz, sosyolojik

anlamda onlardan daha ilginçtiler. Ama ne estetik, ne de

biraz derin bir içerik düzeyinde, onlary a?myyorlardy. Uygulanan

sosyalizm ve bunun bireysel düzeydeki sonuçlaryny ele?tirmekti

ortak paydalary. Yç döküyor ve rahatlyyorlardy sanki.

Çyky? noktalary, genel ve ortalama, dolayysyyla soyut bir "insan"dy.

Sosyalist gerçekçiler gibi, muhaliflerin ço?u da sanatsal

olarak "ortalamaly?y" yenemediler.

 

  Son yyllaryn tanynmy? Çek romancysy Milan Kundera, bu

iki kategoriden de farkly görünüyor. Temalaryny, konularyny

oradan seçse de, bir "Do?u Avrupa" romancysyna benzemiyor

bir kere. Do?u Avrupa sorunlaryny, bir "dünya" romancysy

olarak ele alyyor. Hayatyn görünür yüzeyine dikkati bir hayli

keskin, duyusal dokusuna duyarly?y da çok geli?mi?, ama

bunlaryn ötesinde bir bilgelik düzeyinden bakty?yna, gördü?üne,

anlady?yna okuru inandyrabiliyor. Sanatçy her zaman somut

bir ya?anty dilimini anlatyr, ama o somutlukla içiçe, bir

soyut bilge kapysy aralar insana ("bilgi" de?il, "bilgelik"). Ço?u

Do?u Avrupa romancysynda bulunmayan bu derinlik,

Kunderada var.

 


Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.