Mark Twain Tom Sawyer E-BOOK - Mark Twain Tom Sawyer E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Mark Twain   >   Tom Sawyer E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-20 tarihinden bu yana 776 defa online okundu ve 693 defa indirildi.

Mark Twain Tom Sawyer E-kitap, Mark Twain Tom Sawyer E-Book
Mark Twain tarafından yazılan ve Öykü , kategori klasmanında olan Tom Sawyer isimli kitabın açıklaması :

  OYUNLAR VE KAVGALAR

 

  -Tom!

 

  Ses yok.

 

  -Tom!

 

  Ses yok.

 

  -Nereye kayboldu gene bu çocuk? Gene yanyt yok. Ya?ly kadyn gözlü?ünü burnunun üstüne indirdi. Çevresine

bakyndy. Yçini gururla dolduran bu görkemli gözlükle hiçbir ?eyi do?ru dürüst seçemezdi. Yalnyzca süs için

takylan bir gözlüktü bu.

 

  -Hangi cehenneme kayboldu yine? Bir elime geçirirsem! diye myryldandy.

 

  Elindeki süpürgeyi odanyn içinde savurdu, bu karyolanyn altynda uyuklayan kedinin hyzla dy?ary kaçmasyna

neden oldu. ?u çocu?un bir i?e yarady?yny görmedim, diyerek açyk kapydan dy?aryya çykty; yaban otlaryn ve

domateslerin aralaryna bakty. Sesini yükselterek ba?yrdy:

 

  -Tom! Tom!

 

  Aniden bir ses duydu ve arkasyna dönerek kaçmakta olan Tomu ceketinin ucundan yakalady.

 

  -Dolapta olaca?yn aklyma gelmemi?ti, orada yine neler kary?tyryyordun?

 

  -Hiç teyze!

 

  -Hiç ne demek? ?u ellerine, a?zyna bak. Ne kary?tyrdyn?

 

  -Bilmiyorum.

 

  -Ben biliyorum ama, istersen söyleyeyim. Reçel de?il mi? O reçele dokunma diye kyrk kez söyledim, ver ?u

sopayy!

 

  Kadyn, eline sopayy alyp havaya kaldyrdy. Tehlike çok yakyndy, Tomun da bunu bir an önce dü?ünmesi

gerekliydi.

 

  -Aman teyze, arkana bak.

 

  Ya?ly kadyn arkasyna bakmak için eteklerini toplayyp hyzla döndü. Bunu fyrsat bilen Tom da dy?aryya fyrlady.

Tahta perdeye tyrmandy, öbür yana atlady. Teyzesi Polly ?a?kyn bir halde kalakaldy ve sonra gülmeye ba?lady:

 

  -Seni gidi yaramaz ?eytan. Ba? edemeyece?im kadar kurnazsyn. Kurt kocayynca köpeklerin maskarasy olur.

Aslynda onu cezalandyrmak istemiyorum, ama bütün yaramazlyklaryny da ho?göremem. Belki bugün okula

gitmez. Gitmezse cezalandyrmalyyym. Yaryn bütün gün çaly?tyrarak okuldan kaçmanyn ne demek oldu?unu ona

ö?retece?im. Zavally kyz karde?imin o?lu.

   Tom okula gitmedi. Bütün ö?leden sonra çok da güzel e?lendi. Eve geldi?inde saat enikonu ilerlemi?ti. Fakat

ak?ama daha çok vardy. Hizmetçi çocuk Jim, odun kesiyor, Tomun karde?i Sid de etrafa saçylan parçalary

topluyordu. Sid ba?yny belaya sokmak istemeyen sakin yaradyly?ly bir çocuktu, macerayy sevmezdi. Tom da onlara

yardym etti. Birkaç dakika sonra odunlar yanmaya hazyrdy, içeriye ta?ydylar. Tom fyrsatyny bulunca her zamanki

gibi ?eker a?yrmaya ba?lady. Teyzesi bunu görmedi, Toma birçok soru sormaya ba?lady. Akly syra bu kurnazca

sorularla Tomun bugün neler çevirdi?ini ö?renecekti. Fakat Tom, teyzesinin bu planyny önceden sezmi?ti.


Tom Sawyer Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.