Luigi Pirandello Üç Kısa Oyun E-BOOK - Luigi Pirandello Üç Kısa Oyun E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Luigi Pirandello   >   Üç Kısa Oyun E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-20 tarihinden bu yana 120 defa online okundu ve 152 defa indirildi.

Luigi Pirandello Üç Kısa Oyun E-kitap, Luigi Pirandello Üç Kısa Oyun E-Book
Luigi Pirandello tarafından yazılan ve Öykü , kategori klasmanında olan Üç Kısa Oyun isimli kitabın açıklaması :

1867de Agrigentoda do?du, 1936da Romada öldü; büyük bir sanatçy, iyi ve onurlu bir adam ünü byrakty arkasynda. Ölümünden iki yyl önce Nobel Yazyn Ödülünü almy?ty. Bütün dünyada ba?ary ve ün kazanmy?ty ama, oldukça geç ve sykyntylarla dolu güç bir ya?amdan sonra.

Babasy varlyklyydy. Palermoda okuduktan sonra Bonn Üniversitesini de bitirip Romaya yerle?mi?ti. Yazynla u?ra?yyordu yalnyzca. Ama babasynyn i?inin bozulmasy üzerine ö?retmenlik yapmaya ba?lady. Evlenmi?ti de, iyi bir koca, iyi bir baba olmu?tu.

Avrupa ve Amerikanyn bütün tiyatrolarynyn ona kapylaryny açty?y son yyllaryndaysa gezdi. Son gününe kadar çaly?ty. "Ya?am denen hastaly?yn en iyi ilacy"ydy onun için çaly?mak.

Verimli bir yazardy. Sanata ?iirle girdikten sonra kysa öyküye geçmi?, yaratycy gücünü göstererek gerek Ytalyan, gerekse dünya yazynyndaki  ilk yerini, yepyeni bir teknik ve öz getiren öyküleriyle almy?ty. Yüzlerce öyküsünün yanysyra, anlaty alanyndaki yerini sa?lamla?tyran romanlaryny da unutmamak gerekir.

Pirandellonun yapytynyn en önemli bölümündeyse oyunlary yer alyr. Oyunlary bütün dünya sahnelerinde oynanmy?, ün kazanmy? ve dünya tiyatrosu üzerinde yadsynamaz bir etki yapmy?tyr. Bu etkinin en önemli nedeni geleneksel tiyatro kurallaryny temelinden yykmasy, biçimde yapty?y köklü yenili?in yanysyra de?i?ik bir özgünlü?ü olan, sa?lam bir öz getirmesidir. Oyunlarynyn her biri sanatçynyn ruhunu ve aklyny kurcalayan sorunlardan birini alyp eksiksiz bir sahne düzeniyle örülmü?, i?lenmi? olarak gün y?y?yna çykaryr. En önemli özelliklerinden biri buysa; ikincisi de insancylly?y, insana yönelmi?li?idir.

Hemen tüm dünya dillerine çevrilen yapytlaryndan; öykülerini kendisinin "Novelle Per Un Anno" (Bir Yyl Yçin Öyküler) ady altynda 15 kitapta (her kitapta 24 öykü) toplady?yny belirttikten sonra; roman ve oyunlarynyn yalnyzca en önemlilerini saymakla yetinelim.  Romanlary: "Il fu Mattia Pascal" (Gölge Adam), "I vecchi e I giovani" (Ya?lylar ve Gençler), "Uno, nessuno e centomila" (Bir, Hiçkimse ve Yüz Bin). Oyunlary: "Enrico IV" (IV. Henri), "Sei personaggi in cerca dautore" (Alty Ki?i Yazaryny Aryyor), "La vita che ti diedi" (Sana Verdi?im Ya?am), "Pensaci, Giacomino!" (Yyi Dü?ün Giacomino), "Vestire gli ignudi" (Çyplaklary Giydirmek), "Non si sa come" (Nasyl Bilinmez), "La signora Morli, una e due" (Bayan Morli, Bir ve Yki), "Così è (se vi pare)" (Size Öyle Geliyorsa Öyledir), vb...

Bu kitapta, yirminci yüzyyl tiyatrosunda ufuk açmy? birkaç yazar arasynda sayylan Pirandellonun üç tek perdelik oyununu bir araya getirdik. Yazaryn tiyatro alanyndaki ustaly?yny ve insancyl yanyny bu kysa oyunlarda, büyük oyunlarynda oldu?u kadar, belki de daha açyk bir biçimde göreceksiniz.


Üç Kısa Oyun Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.