O Henry New York u Nasıl Sevdi E-BOOK - O Henry New York u Nasıl Sevdi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

O Henry   >   New York u Nasıl Sevdi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-20 tarihinden bu yana 117 defa online okundu ve 172 defa indirildi.

O Henry New York u Nasıl Sevdi E-kitap, O Henry New York u Nasıl Sevdi E-Book
O Henry tarafından yazılan ve Öykü , kategori klasmanında olan New York u Nasıl Sevdi isimli kitabın açıklaması :

Jeff Peters:

 

- Daha önce de söyledi?im gibi kadynlaryn dalaverecilikteki yeteneklerine hiçbir zaman inanmamy?ymdyr. Kadyna en masum dolandyrycylykta bile ortak olarak güvenmek do?ru de?ildir, dedi.

 

- Bu iltifaty hak etmi?lerdir. Namustan yana sa?lam olduklaryny söyleyebiliriz, yanytyny verdim.

 

Jeff:

 

- Namuslu olmamalaryna bir neden yok ki dedi. Erkekler neci oluyor? Kâh ölesiye çaly?arak, kâh dolandyrycylyk ederek kazandyklary kimin için? Kadynlar için! Ama ne de olsa kadynlary i?te hepten yabana atmamaly. Ancak saçlarynyn ve duygularynyn fazlaca ok?anmasyna izin verdiler mi kötüdür. Hiç bakmazlar. Evini topra?yny tutuya koymu?, yorgun argyn, kyr byyykly bir koca ve be? çocuklu bir baba rolü adayyny derhal hazyr bulundurmalysynyz.

 

Örne?in, Cairoda Andy Tucherle "evlendirme bürosu" ady altynda kurdu?umuz dolapta yardymcy olarak kullandy?ymyz dul bayany alalym:

 

Reklama yetecek kadar sermayeniz, öyle bir masa a?zyny dolduracak kadar bir tomarynyz oldu mu evlendirme bürolarynda iyi para vardyr. Alty bin dolarymyz vardy. Bu tutary iki ayda iki katyna çykarmayy umuyorduk. Yki ay dedim. Çünkü tasarlady?ymyz biçimde bir dolap yasal bir nitelik almadan en çok iki ay çaly?abilir.

 

?u biçimde bir duyuru hazyrladyk:

 

 

"Nakit üç bin dolary ve ta?rada de?erli emlaky bulunan güzel, sevimli, ev kadyny bir dul evlenmek iste?indedir. Yoksul synyflaryn genel olarak daha erdemli olduklary kanysynda bulundu?undan, sevginin ne oldu?unu daha çok bilen varlyksyz erkekleri ye?lemektedir. Sadyk, dürüst olmak, emlak yönetmeyi becerebilmek, parasal giri?imlere para yatyrmak konusunda uzman bulunmak ko?uluyla isteklilerin ya?ly ve gösteri?siz olmalaryna kar?y çykylmaz. Ysteklilerin a?a?ydaki adrese ba?vurmalary rica olunur...

 

Peters and Tucker eliyle

 

Kimsesiz dul

 

Cairo, Yllinois"

 

 

Y?in edebiyat yanyny bitirdikten sonra:

 

- Yyi, dedim. Bunun yapaca?y zarar bize yeter. Amma velakin kadyny nerede bulaca?yz.

 

Bu sözüme Andy biraz sinirlendiyse de kendini tutarak :

 

- Jeff ben seni mesle?inde gerçekçi olarak tanyrym. Oysa sen gerçekçi dü?üncelerini unutmu?a benziyorsun. Kadyna ne gerek var? Wall Streette su ve deniz tahvilleri satylyrken deniz kyzynyn sözünün geçti?i mi oluyor? Evlenme duyurusunda kadyna ne gerek var? diye kar?y çykty.

 

Derhal i?e el koydum.

 

- Andy, beni biliyorsun. Yasanyn basyly kurallaryna aykyry olarak giri?ti?im bütün i?lerde her zaman uygulady?ym ilke belli. Satylan mal var olmaly, gözle görülebilmeli, istek oldu?unda sunulabilmeli. Bu ilkeyi savsaklamamak, tren tarifelerini akyldan çykarmamak, de?i?ik kentlerde yürürlükte olan yönetmelikleri iyice bellemek sayesindedir ki bir puroyla bir be? dolarly?yn çözemeyece?i bütün i?lerde polisle kar?yla?maktan kurtulabildim. Planymyzy ba?aryyla uygulamaya koyabilmek için, söz konusu olan sevimli dulu, güzel veya çirkin, yurtta?lyk yasasy hükümlerine göre, gerekti?inde, yargycyn önüne çykarabilmeliyiz.

 


New York u Nasıl Sevdi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.