Mahlon B. Hoagland Hayatın Kökleri E-BOOK - Mahlon B. Hoagland Hayatın Kökleri E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Mahlon B. Hoagland   >   Hayatın Kökleri E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-20 tarihinden bu yana 129 defa online okundu ve 288 defa indirildi.

Mahlon B. Hoagland Hayatın Kökleri E-kitap, Mahlon B. Hoagland Hayatın Kökleri E-Book
Mahlon B. Hoagland tarafından yazılan ve Popüler Kültür , kategori klasmanında olan Hayatın Kökleri isimli kitabın açıklaması :

Canlylaryn ya?amlaryny düzenleyen kanunlary anlamak

yolunda yapylan heyecan verici bulu?larda

etkin katkymyn olmasy benim için büyük bir ?ans.

Aydynlatylan gerçeklerin yalynly?y ve güzelli?i bana

mutluluk kayna?y olmu?tur. Bu kanunlary typ ö?rencilerine

ö?retirken, bilimle u?ra?mayan arkada?laryma

açyklarken, deney zevkinin birçok ki?iyle

hatta fen e?itimi görmemi? ki?ilerle bile

payla?ylabildi?ine inandym. Kitabymy kendisine

adady?ym karym, bilginin payla?ylmasynyn tutkulu

bir savunucusudur. O, bilim insanlarynyn yaptyklaryny,

konulary dy?yndakilere de açyklamak zorunda

olduklaryny dü?ünür. Bu küçük kitabyn yazylyp

biçimlenmesi de onun yo?un ysrarlaryyla

gerçekle?ti.

 

  Yüzyylymyza kadar bilim insanlary, monar?ilere,

zengin ki?ilere, hükümetlere, hayyr kurulu?laryna,

bazan da kendi mütevazi kaynaklaryna dayanarak,

genellikle ba?ymsyz çaly?yrlardy. Ynsanlaryn her

yerde durmadan artan beklentileriyle bilimsel teknolojinin

artan maliyeti ve karma?ykly?y, bilim insanlaryny

hükümetlerle ve halkla daha yakyn ili?kilere

soktu. Bilgi biriktikçe, giderek insany

ilgilendiren pratik konulara uygulanabilirli?i artty.

Günümüzde herkes bilim insanlarynyn yaptyklaryyla

daha çok ilgileniyor, bunlaryn yararlaryny, risklerini

bilmek istiyor.

 

  Yine de bilimle u?ra?mayanlaryn, onun do?asy

gere?i anla?ylmaz ve esrarly oldu?unu dü?ünmeleri

beni ?a?yrtyyor. Bunda, profesyonel bilim insanlarynyn

kullandyklary dili günlük dile çevirmek

istemeyi?lerinin etkisi olmakla beraber, fen bilimleri

dy?yndaki konularda e?itilmi? insanlaryn entellektüel

tembelliklerinin a?yrly?y daha büyüktür.

Aslynda bu "bilim sevmeme" saplantysy do?al bir

dü?ünce biçimi de?ildir. Bilim, kendi içimizde ve

çevremizde olan bitene açyklama aramaktyr. Anla?ylmaz,

karanlyk, esrarly olany, temel kanunlar

ke?federek açyklama ve anla?ylyr yapma i?lemidir;

dizginlenmi? meraktyr. Merak, insandaki en temel

dürtülerden biridir. Çocukken meraklarymyzla, serbestçe,

hiç utanyp çekinmeden bir tür "bilim yaparyz".

Ya?landykça, bize zevk veren, bilgi sa?layan

bir dürtümüzü bastyryryz. Bu dü?üncelerle bilimi

ba?kalary için de zevkli yapma ça?rysyny ho?nutlukla

kabulleniyorum.

 

  Vinalhaven, 1999


Hayatın Kökleri Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.