Manole Neagoe Bozkırda E-BOOK - Manole Neagoe Bozkırda E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Manole Neagoe   >   Bozkırda E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-20 tarihinden bu yana 45 defa online okundu ve 123 defa indirildi.

Manole Neagoe Bozkırda E-kitap, Manole Neagoe Bozkırda E-Book
Manole Neagoe tarafından yazılan ve Öykü , kategori klasmanında olan Bozkırda isimli kitabın açıklaması :

Tanydyklarymdan biri bana ?u hikâyeyi anlatty bir gün:

Moskovada ö?renciyken, "malûm kadynlar"dan biriyle, anlarsyn ya, kom?uluk etmek zorunda kalmy?tym. Tereza adynda bir Polonyalyydy. Yri-yary, kömür küfesinden çykmy? gibi kara bir kadyndy. Birbirine biti?ik ka?lary, baltayla yontulmu?casyna kaba-saba bir suraty vardy. Karanlyk gözlerinin hayvanca paryltysyndan, kalyn ve gür sesinden, külhani tavyrlaryndan, satycy kadynlara benzer iri gövdesinden ürkerdim... Ben tavan arasynda oturuyordum. Onun kapysy da tam benimkinin kar?ysyndaydy. Kadynyn evde oldu?unu bildi?im zamanlar kapymy hiç açmazdym. Gerçi evde bulundu?u yoktu pek. Arada bir merdivenlerde ya da avluda kar?yla?ty?ymyzda, yüzüme bakarak, bana yyrtycy ve arsyzca gelen bir tavyrla gülümserdi. Çok kez fitil gibi sarho?, saçy ba?y darmada?yn bir halde raslardym ona. Bu syrada gözleri kayar, yüzüne her zamankinden daha çirkin bir gülümseme yayylyr:

- Yyisiniz in?allah bay ö?renci! derdi. Arkasyndan da nefretimi büsbütün artyran aptalca kahkahalar atardy. Bu gibi kar?yla?malardan ve selamla?malardan kurtulmanyn tek çaresi evden ayrylmakty. Fakat penceresi geni? bir görünümü kucaklayan ?ip?irin bir odam vardy. Soka?ymyz da çok sessizdi... Sykyyordum di?imi.

Bir sabah yata?yma uzanmy?, üniversiteye gitmemek için birtakym bahaneler bulmaya çaly?arak yatarken, birdenbire kapynyn açyldy?yny ve i?renç Terezanyn o kalyn sesiyle:

- Yyisiniz in?allah bay ö?renci!.. diye seslendi?ini i?ittim.

Kadynyn sykyntyly yüzünde yalvaran bir anlatym vardy... Tuhaf, aly?ylmadyk bir ?eydi bu.

- Ne istiyorsunuz? dedim.

- ?ey... efendim... Sizden bir dile?im vardy da... Artyk ne kadar zahmetse...

Yatty?ym yerden:

"Numara yapyyor!" diye dü?ündüm. "Syky dur Yegor! Seni yoldan çykarmak istiyor bu canavar..."

Kadyn yalvaran bir sesle, ezile büzüle sözlerini tamamlady:

- ?ey... Memlekete bir mektup yazdyrmak istiyordum da...

Yçimden:

"Hay Allah kahretsin! Çattyk!" diye dü?ündüm, kalkyp masanyn ba?yna geçtim, bir kâ?yt çekip:

- ?uraya geçin, oturun ve söyleyin...dedim.

Tereza içeri girdi, sandalyenin bir kyyysyna ili?ti, suçlu suçlu yüzüme bakmaya ba?lady.

- Evet... Mektup kime yazylacak?

- Var?ova yolu üzerindeki Sventsyan kentinde Boleslav Ka?puta.

- Peki... Söyleyin bakalym...

- Sevgili Bolesim... Canymyn içi... Benim biricik sevgilim... Meryem Anamyz seni korusun! Altyn yüreklim... Mahzun kumruna, Terezana niçin çoktandyr mektup yazmyyorsun?..

Az kalsyn basyyordum kahkahayy. Bir metre yetmi? be? santim boyunda, yumru?u bir batman a?yrly?ynda, ömrü boyunca baca temizleyip bir kez olsun yykanmamy? gibi kapkara suratly bir mahzun kumru!..


Bozkırda Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.