Nikolai Gogol Ivan Ivanoviç ve Ivan Nikiforoviç Öyküsü E-BOOK - Nikolai Gogol Ivan Ivanoviç ve Ivan Nikiforoviç Öyküsü E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Nikolai Gogol   >   Ivan Ivanoviç ve Ivan Nikiforoviç Öyküsü E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-17 tarihinden bu yana 65 defa online okundu ve 230 defa indirildi.

Nikolai Gogol Ivan Ivanoviç ve Ivan Nikiforoviç Öyküsü E-kitap, Nikolai Gogol Ivan Ivanoviç ve Ivan Nikiforoviç Öyküsü E-Book
Nikolai Gogol tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Ivan Ivanoviç ve Ivan Nikiforoviç Öyküsü isimli kitabın açıklaması :

Yvan Yvanoviç ve Yvan Nikiforoviç

 

Yvan Yvanoviç in çok güzel bir kürklü kaftany vardyr! Ola?anüstüdür! Hele kürklerine bir bakyn! Aman Tanrym, ne kürkler! Gümü? gibi pyryl pyryl! E?er, ba?ka birinde bunun benzeri varsa, nesine isterseniz bahse giri?irim. Tanry a?kyna, ?una bir bakyn, özellikle biriyle konu?urken, yandan bakyn, bu ne ho? görünüm! Kalemle anlatylmasy olanaksyz; kadife! Gümü?! Ate?! Aman Tanrym! Aziz Nikola, ey Tanry nyn sevgili kulu! Ne olur, benim de böyle bir kaftanym olsaydy! Yvan Yvanoviç, bunu daha Agafiya Fedoseyevna Kiev e gelmeden önce diktirmi?ti. Agafiya Fedoseyevna yy tanyr mysynyz? Hani ?u, ba?kanyn kula?yny ysyrmy?ty, i?te o, ta kendisi!

Yvan Yvanoviç çok iyi bir adamdyr! Mirgorod da çok güzel bir evi vardyr! Bu evin dört bir yany, me?e syryklar üzerine kurulmu? ve içinde koltuklar bulunan geni? sundurmalarla çevrilidir. Hava çok sycak oldu?u zamanlar Yvan Yvanoviç, kaftanyny ve hyrkasyny çykaryr, yalnyzca iç gömle?iyle sundurmalaryn altynda dinlenir, bahçede ve sokakta olup bitenleri gözler. Evinin tam pencerelerinin dibinde, onun ne elmalary, ne armutlary vardyr! Yalnyzca pencereyi ?öyle bir açyn, dallar hemen odaya dalarlar. Bunlar, bütün evin önünde olanlar, bir de bahçesindekileri görseniz! Orada neler yok? Erikler, kirazlar, vi?neler, çe?it çe?it sebzeler, ayçiçekleri, hyyarlar, kavunlar, fasulyeler hatta harman ve demirhane de vardyr.

Yvan Yvanoviç çok iyi bir adamdyr! Kavunu çok sever. Bu, onun en sevdi?i yiyecektir. Yemek yer yemez, yalnyzca bir gömlekle sundurmalar altyna gider ve hemen Gapka ya iki kavun getirmesini buyurur. O, artyk bu kavunlary kendisi keser, çekirdeklerini özel bir kâ?yda ayyryr ve yemeye ba?lar. Ondan sonra, Gapka ya hokka kalem getirmesini söyler ve çekirdeklerin bulundu?u kâ?yda kendi eliyle: "Bu kavun ?u tarihte yenmi?tir" diye yazar. E?er o syrada bir konu?u da bulunduysa: "filan da katylmy?tyr" diye ekler.

Mirgorod un rahmetli yargycy, Yvan Yvanoviç in evine, her zaman hayran hayran bakardy. Evet, bu küçük ev hiç de kötü de?ildir. Onun, dört bir yanyna eklenmi? olan büyük küçük yapylar ho?uma gider. Bunlara uzaktan bakylynca, gözleme dolu bir taba?y veya daha iyi bir benzetmeyle, a?açta bitmi? olan mantarlary andyran, yalnyzca birbiri üzerine oturtulmu? damlar görünür. Bununla birlikte, çatylar tümüyle kamy?la örtülüdür. Sö?üt, me?e ve iki elma a?acy, da?ylan dallaryyla damlaryn üzerine yaslanmy?tyr. Soka?a do?ru bir çykynty yapan, badanalanmy? oyma kepenkli, çok büyük olmayan pencereler a?açlar arasyndan fark edilir.

Yvan Yvanoviç çok iyi bir adamdyr! Onu, Poltava komiseri de tanyr. Daro? Tarosoviç Puhivoçka, Haral dan her dönü?te kendisine u?rar. Kolibert te bulunan papaz Petro, evinde toplanan konuklarynyn sayysy be?i buldu?u zaman, Yvan Yvanoviç kadar dinsel görevlerini yerine getiren ve ya?amasyny bilen kimseyi tanymady?yny her zaman söyler.

Tanryym, zaman ne çabuk geçiyor! Yvan Yvanoviç in çocu?u olmamy?tyr. Gapka nyn çocuklary vardyr ve syk syk bahçede ko?u?urlar. Yvan Yvanoviç her zaman, bu çocuklara, ya birer halka, ya birer parça kavun ya da birer armut verir. Kiler ve mahzenlerin anahtarlary Gapka dadyr; yatak odasyndaki büyük sandy?yn ve orta odanyn anahtarlaryysa Yvan Yvanoviç in yanyndadyr ve bunlara kimsenin dokunmasyny istemez. Gapka, taze bacaklary ve yanaklaryyla uzun giysiler içinde dola?an sa?lykly bir kadyndyr.

Yvan Yvanoviç çok dindar adamdyr! Her pazar, kürklü kaftanyny giyer ve kiliseye gider. O, içeri girdikten sonra çevreye e?ilerek selam verir ve genellikle koronun bulundu?u yere çykyp oldukça güzel bir basla koroya katylyr.

Yvan Yvanoviç, ayin bittikten sonra dilencileri dola?madan duramaz. E?er, yaratyly?yndaki iyilik onu sürüklemeseydi o, böyle sykyntyly i?lerle u?ra?mazdy. Ufak yamalarla yamanmy? ve parçalanmy? bir giysiyle duran kadynlaryn en sakatyny seçerek: "Merhaba zavallycyk, nerelisin sen?" derdi.

- Ben, sabaha kar?y çiftlikten geldim. Üç gündür ne bir ?ey yiyorum, ne de içiyorum. Beni kendi çocuklarym kovdu.


Ivan Ivanoviç ve Ivan Nikiforoviç Öyküsü Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.