Mihail Şolohov Ilyuşa E-BOOK - Mihail Şolohov Ilyuşa E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Mihail Şolohov   >   Ilyuşa E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-17 tarihinden bu yana 90 defa online okundu ve 258 defa indirildi.

Mihail Şolohov Ilyuşa E-kitap, Mihail Şolohov Ilyuşa E-Book
Mihail Şolohov tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Ilyuşa isimli kitabın açıklaması :

Ilk önce ikisi vardy. Birisi büyük ve kemikten yapylmy?ty; soylu ve titiz bir yüzü vardy; a?yr bir parfüm kokusu yaymaktaydy. Di?eri küçük, tahtadan yapylmy?, kyrmyzy kuma?la süslenmi?ti.

Üçüncüsü, mavi renkliydi ve metalden yapylmy?ty. Sadece önceki gün getirilmi?ti. Y?çi sabah temizli?ini yaptyktan sonra, sigara içmek istedi. Cebinden tütün tabakasyny çykardy. Kibirlice döndü burnuna kaldyrdy, tütünden sararmy? parmaklaryyla, pencerenin kenaryna koydu tabakayy ve seslendi:

"Anna pantalonumu diktin mi? Dü?melerden birini kayttim."

.                

Mavi dü?me, küçük metalik ayaklaryyla, cesaretle çynlady:

"Merhaba yolda?lar..."

Kyrmyzy dü?me mahzun gülümsedi, kemik olan, kibirli bir yüz ifadesi takyndy.

Hepsi de i?çinin evinin penceresinin kenaryna yanyana dizilmi?lerdi, konu?malary kolaydy.

"Gerçekten, centilmenler, nasyl canly kaldy?ymy anlayamyyorum." Kemik dü?me soylu tavyrlarla konu?maya ba?lady. "Paçavra kokusu, daha do?rusu köylü kokusu bir kabus ile az önce muhte?em bir paltoda ya?yyordum. Sahibim eski günlerde büyük bir imalatçyydy, ama ?imdi mutemetlik yapyyor. Daima yetecek kadar parasy oldu. Defterini syk syk silerken fysyldardy: "Bitirece?im gizli poliside beni sykyyorlar." Parmaklaryyla trampet çalar gibi yapardy. Geceleri, ço?u zamanlar, ?yk bir arabacynyn sürdü?ü arabayla dansöze giderdik, paralary üzerine dökerdi. Sonra caddelerde uzun turlar atardyk. Bir keresinde gazinodan çok uzak de?illerdi, "Benimle gel" diye fysyldady kadyn, beni tuttu, onu kapyya do?ru götürdü. "Beni suça te?vik ediyorsun," diye korkuyla ba?yrdy adamym. Kadynyn elinde kaldym. Adamy tokatladyktan sonra beni yere atty. Birçok serüvenden sonra kendimi burada buldum. Ne derseniz deyin, Ama pis kokulu köylünün pantalonunu süslemek bana hiç çekici gelmiyor. Ciddi ciddi intihar etmeyi dü?ünüyorum.

"Evet, a?k büyük bir ?ey! dedi kyrmyzy dü?me. "Bir zamanlar kyzyl sava?a katyldyk. Mermiler yanymdan yslyk çalarak geçti. Perekop ta, bir kazak kylycy beni ikiye ayyrdy, ama tamamen de?il. O günler tatly bir rüya gibi gelip geçti. Sonra sessizlik geldi... Kyzyl komiserim, matematik ve di?er konulan çaly?yrken, ?apkasynyn altynda terlemeye ba?lady. Ama genç bir bayan daktilocuyla dost olmu?tu. Her ?eyi ona gitti. Beni tutan ipler iyice incelmi?ti ve Kyzyl Komiserin yüzü de iyice sararmi?ty. Eline alyp bana bakty?ynda ipi gördü ama atmady, kederle içini çekti ve myryldanarak Troçki yi savundu."

"Burjuva ideolojisi," dedi metal dü?me alaycy gülümseyerek. "Buraya geli?im daha basit oldu. Emek Fakültesinde okuyan bir Genç komünistin pantalonundaydym."

Kemik dü?me, dudaklarynyn kö?elerini a?a?yya kyvyrdy;

 kyrmyzy dü?me sykyntydan pembeye döndü.

Sahibim," diyerek devam etti metal dü?me. "Kabaryk saçly, çatyk ka?lyydy ama ne?eli gözleri vardy. Çok çaly?yrdy. Ders

çaly?mady?ynda garda hamallyk yapardy. Bütün gün Genç Mu

 hafyz ?arkysyny söylerdi. Harcamalaryny sadece temel gereksinmelerine indirgemi?ti. Bir çift yeni pantalon satyn aldy, onlarla birlikte beni de. Yalnyz bu pantolonu kullandy?y söylenemez. Di?er be? delikanlyyla birlikte kullanyrdy. Genç ve kuvvetliydiler, parfüm de?il, gençlik ve direnç kokarlardy. Kabaryk saçly, hep okuyordu. Syk syk bölge komitesinde konu?malar yapardy. Uygun bir ifade bulamady?ynda, pantalonunu çeki?tirirdi. Bunu yapardy, çünkü göbek diye bir ?ey yoktu.

 Orada komünizmin kokusuyla iyice yslanyrdym; inanyn bana,

 kendimi çok iyi ve çylgyn gibi hissederdim.

Çocuklar bir gün eve sykynty ve kederle geldiler. Tarihsel

Maddecilik kitabyny almy?lar, Gençlik Gerçe?i ne abone olmu?lardy, paralary kalmamy?ty. Bir  iki saat sessizce oturup dü ?ündüler. Sonra kabaryk saçly, beni sevgiyle çeki?tirdi ve co?kuyla konu?tu: "Emek Fakültesi ndeki çaly?malarymyzy my tamamlayalym yoksa yeni pantolon mu alalym? Haydi çocuklar, gidelim ve onlary pazarda satalym. Müthi? bir ne?eyle pantalonlar toplandy. Ama bu arada ben orada kaldym. Yarym saat sonra, hepsi yere uzanmy? Tarihsel Maddecilik y okuyorlardy, Yata?y n altynda yatarken, dü?ündüm: "Er ya da geç güvenilir sava?çy bir komünist gelecek ve kabaryk saçly delikanly gibi bana de?er verecek..."

"Evet, elbette..." diyen kemik dü?me kekeledi.

Ama metal dü?me, bir küçük görmeyle yere bakty ve kom?ularyna arkasyny döndü.


Ilyuşa Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.