Tolstoy Anna Karenina 2 E-BOOK - Tolstoy Anna Karenina 2 E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Tolstoy   >   Anna Karenina 2 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-17 tarihinden bu yana 99 defa online okundu ve 540 defa indirildi.

Tolstoy Anna Karenina 2 E-kitap, Tolstoy Anna Karenina 2 E-Book
Tolstoy tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Anna Karenina 2 isimli kitabın açıklaması :

Levine evde önce Matmazel Lion ile kar?yla?ty. Odanyn bir ucundan öbür ucuna yürümü?tü. Bilezikleri ve yüzü sevinçten pyryl pyryl parlyyordu sanki. Tam onunla konu?tu?u syrada, kapy tarafyndan bir etek hy?yrtysy duyuldu. Matmazel Lion hemen ortadan kayboldu. Mutlulu?unun yakla?ty?yny anlayan Levine in içi tatly bir korkuyla doldu. Y?te hayaty boyunca bekledi?i ki?i ona do?ru geliyordu, sanki yürümüyor havada salynarak yakla?yyordu. Genç kyzyn pyryldayan gözlerinden ba?ka bir ?ey görmüyordu. Bu gözler gittikçe yakla?yyor, gittikçe büyüyorlardy. Bu gözler gittikçe yakla?yyor, gittikçe büyüyorlardy. Yçlerinde yanan sevgi ate?i Levine in gözlerini sanki kör ediyordu. Levine in yanyna gelip, ona dokundu. Ellerini omuzlaryna koydu.

Elinden gelen her ?eyi yapmy?ty. Ona ko?mu?, mutlu ve utangaç bir tavyrla kendisini ona byrakmy?ty. Levine kollaryny onun vücuduna dolayyp, dudaklaryny onun dudaklaryna de?dirdi.

Kitty de bütün gece uyumamy?ty. Bütün gece onun gelmesini beklemi?ti.

Babasy ve annesi onun iste?ini kabul etmi?ler ve mutlu oldu?unu görerek sevinmi?lerdi. Levine bu haberi ilk önce kendisi vermek istiyordu. Utanmy? ve ne yapty?yny bilmez hale gelmi?ti. Levine in içeri girdi?ini ve Matmazelin gitmesini beklemi?, kadyn dy?ary çykynca388

odaya girmi?ti. Sonra ne yapty?ynyn farkyna varmadan ona ko?mu?tu.

Levine i elinden tutarak, "Gidip annemi görelim" dedi. Levine hiçbir ?ey söylememi?ti. Kelimelerin duyduklaryny anlatamayaca?yndan de?il, a?layaca?yndan korkuyordu. Kitty nin ellerini tutup öpmü?tü.

"Do?ru olabilir mi?" dedi sonunda. "Sizin, beni sevdi?inize inanamyyorum."

"Evet" dedi Kitty. "Öyle mutluyum ki."

Kîtty, Levine in elini byrakmadan onu oturma odasyna götürdü. Prenses onlary görünce hyzla nefes almaya, sonra ansyzyn a?lamaya ve ansyzyn gülmeye ba?lady. Levine in hiç tahmin etmedi?i sa?lam bir yürüyü?le onun yanyna gelip, ba?yny kollarynyn arasyna aldy. Onu yanaklaryndan öptü ve yüzünü gözya?lary ile yslatty.

"Demek ki her ?ey yoluna girdi. Çok memnunum. Onu sev Kitty"

dedi.

Hiç heyecanlanmamy? gibi görünen Prens, "Y?leri uzatmadan bir an önce halletmelisiniz" dedi. Levine, dikkatle bakynca onun gözlerinin dolmu? oldu?unu farketti.

Prens, Levine i kolundan tutup kendisine do?ru çekerek, "Bunu uzun zamandyr istiyordum" dedi. "Hatta bizim kaz kafaly kyz..."

Kitty babasynyn a?zyny elleriyle kapayarak, "Baba" diye ba?yrdy.

"Peki peki söylemeyece?im... Çok mutluyum... Buna sevindim" dedi Prens.

Kitty i kucaklady, yüzünü ve ellerini öptü. Sonra ba?ynyn üzerinde haç i?areti yapty.

Levine, Kitty nin babasynyn iri ellerini nasyl öptü?ünü görünce bu adamy daha fazla sevmi?, daha fazla tanymy?ty.


Anna Karenina 2 Hakkında Yorumlar
Serhad amara
2014-02-04 17:26:52

Harika
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.