Tolstoy Anna Karenina 1 E-BOOK - Tolstoy Anna Karenina 1 E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Tolstoy   >   Anna Karenina 1 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-17 tarihinden bu yana 99 defa online okundu ve 537 defa indirildi.

Tolstoy Anna Karenina 1 E-kitap, Tolstoy Anna Karenina 1 E-Book
Tolstoy tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Anna Karenina 1 isimli kitabın açıklaması :

Efendimiz ?öyle dedi, "Kendimi bütün varly?ymla öç almaya vermi?tim."

Mutluluklar birbirine benzerler, ama, her talihsizli?in ayry bir görünü?ü vardyr.

Oblonsky nin evi altüst olmu?tu. E?inin evden çykarylmy? olan dady ile ilgisi oldu?unu ö?renen prenses, artyk birlikte ya?ayamayacaklaryny öne sürüyordu. Bu durum üç günden beri böyle sürüp gidiyordu. Hizmetçilerden efendilerine kadar herkes bu durumun a?yrly?yny duyuyordu. Bir handa rastgele kar?yla?my? insanlar arasynda bile, Oblonsky nin evinde bulunanlardan daha yakyn bir ba?lylyk oldu?unu anlamayan yoktu. Hanym dairesinden çykmyyor, bey gündüzleri eve gelmiyordu. Ba?ybo? kalmy? çocuklar odadan odaya geziniyorlardy. Yngiliz kadyn yöneticiyle tarty?my?ty. Bir arkada?yna, kendisine ba?ka bir yerde i? bulmasyny haber vermek için mektup yazmy?ty bile. Bir gün önce, a?çy izin almadan yemek zamany ortadan kaybolmu?tu. Mutfak hizmetçisi ve arabacy paralanny istiyorlardy.

E?iyle kavga ettikten üç gün sonra, arkada?larynyn Stiva diye ça?yrdyklary Stephane Arcadievitch, Oblonsky, her zaman oldu?u gibi sa-

at sekizde uyandy. Ama odasynda de?il, bürosunda deri bir koltuk üzerinde buldu kendini. Sa?a sola dönüp uyumaya çaly?ty, yasty?yny kollarynyn arasyna aldy ba?yny gömdü. Aniden do?rularak oturdu ve gözlerini açty.

"Evet, nasyldy?" diye gördü?ü rüyayy hatyrlamaya çaly?ty. "Nasyldy? Evet Alabine Darmstad ta bir yemek veriyordu. Hayyr, Darmstad ta de?ildi. Amerika daydy zaten. Alabine cam masalar üzerinde veriyordu bu yeme?i. Masalar ?arky söylüyorlardy. "11 mio tesoro." dan da güzel bir ?arkyydy, bu. Küçük sürahiler vardy masada. Kadyn ?eklinde sürahiler."

Stephane Arcadievitch in gözleri parlady. Gülerek, kendi kendine, Güzeldi evet çok güzeldi" dedi. "Ama sözlerle anlatylamaz, uyanynca bile daha açyk bir biçimde anlatamazsynyz onu! Bir perdenin araly?yndan giren y?y?a gözü ili?ti. Ayaklaryny sallandyrdy, her zamanki gibi karysynyn do?um günü kendisine arma?an etti?i altyn i?lemeli deri terliklerini arady. Sonra dokuz yyllyk bir aly?kanly?a uyarak, asyly oldu?u yerden ropdö?ambryny almak için elini uzatty. O zaman niçin ve nasyl bürosunda kalmy? oldu?unu hatyrlady. Olup bitenleri aklyndan geçirip, "Ah, Ah!" dedi. E?iyle kavga edi?inin bütün a?amalaryny, hatasy yüzünden içine dü?mü? oldu?u kötü durumu dü?ündü.

"Ba?y?lamayacak beni" diye üzüntüye kapyldy. "Ba?y?layamaz zaten. Y?in kötüsü bütün bunlara, evet hepsine ben neden oldum ama suçlu de?ilim. Tehlikeli bir ?ey bu." Bu sözleri durmadan söyleyip duruyor, e?iyle aralarynda geçen kavganyn ayryntylaryny üzüntüyle dü?ünmekten kendini alamyyordu.

Y?in en tatsyz tarafy ba?langyçtaydy. Tiyatrodan eve dönmü?tü, ne?eliydi. E?ine vermek istedi?i büyük bir armut vardy elinde. Salonda bulamamy?ty onu. ?a?yrmy?, gidip oturma odasyna bakmy?, sonunda yatak odasynda oldu?unu görmü?tü. Elinde kendisine her ?eyi ö?retmi?  . olan u?ursuz mektubu tutuyordu.

Aryna Karenina

Ufak ev i?lerinden ba?ka ?eye aldyrmaz gibi görünen Dolly, mektup elinde oturmu?, umutsuz, kyzgyn, yylgyn baky?laryny kocasynyn üzerine çevirmi?ti.

Elindeki mektubu uzatarak, "Bu ne demek?" diye sordu.

Aslynda, bu olaydan çok, karysyna yanyt verirken takyndy?y tavyr üzüyordu Stephane Arcadievitch i. Kötü bir duruma birden dü?mü? insanlar gibi, o da bu duruma uygun bir çehre takynamay?ty. Ynkar etmesi, alynmasy, kendisini hakly çykarmaya kalkmasy, af dilemesi do?ru olacakken elinde olmadan (Fizyolojiye merakly olan Arcadievitch, buna bir refleks, diyordu), gülümser gibi olmu?tu. Bu aly?ylmy?, saf gülü? akylsyzly?yn ta kendisiydi.

Y?te bu akylsyzca gülü?ünü bir türlü ba?y?layamyyordu kendine. Dolly bu gülü?ü görünce, cany yanmy? gibi titremi?, sonra her zaman yapty?y gibi e?ine birçok acy söz söyleyerek, odasyna çekilmi?ti. Bu olaydan sonra e?ini görmek istemiyordu.

"Suç akylsyzca syryty?ymda" diye dü?ünüyordu Stehpane Arcadievitch. Sonra, "Peki ne yapmaly, ne yapmaly?" diye sorup duruyor. Yanyt bulamamanyn umutsuzlu?u içinde bu sözleri tekrarlayyp ?a?kyna dönüyordu.


Anna Karenina 1 Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.