Friedrich Wilhelm Nietzsche Deccal E-BOOK - Friedrich Wilhelm Nietzsche Deccal E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Friedrich Wilhelm Nietzsche   >   Deccal E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-04-22 tarihinden bu yana 100 defa online okundu ve 507 defa indirildi.

Friedrich Wilhelm Nietzsche Deccal E-kitap, Friedrich Wilhelm Nietzsche Deccal E-Book
Friedrich Wilhelm Nietzsche tarafından yazılan ve Felsefe & Sosyoloji , kategori klasmanında olan Deccal isimli kitabın açıklaması :

Deccal, Nietzsche’nin planlady?y, dört parçadan olu?an eseri, ‘Tüm De?erlerin Yeniden De?erlendirilmesi’nin ilk ve tek tamamlanmy? bölümüdür. “De?erlerin Yeniden De?erlendirilmesi”, Nietzsche’nin “yeni var-olu? de?erleri yaratabilmenin ba?ko?ulu olarak gördü?ü, ancak varolan de?erlerin bütün bütün yykylmasyyla gerçekle?tirilebilece?ini dü?ündü?ü felsefe izlencesidir. Ki?inin güçsüzlü?ünü, köle ruhunu, çileci ya?amyn do?rulu?una duydu?u inancy, edilgen ya?antyyy aralyksyz pompalayan Hiristiyan ahlakyna kar?y, ki?inin kendisini olurlamasyny, genelde bir bütün olarak ya?amy, daha özeldeyse tek tek ya?adyklaryny sonuna dek evetlemesini savunan yaratycy eylem ahlakynyn ön ko?uludur.” Bir ba?ka deyi?le, “yerle?ik toplumsal kurumlara, geleneksel baky?lara, dinsel buyruklara kar?y ki?inin kendi de?erlerini yaratmasynyn gere?i üstüne” olu?turulmu? bir felsefi duru?tur. Deccal, bu ba?lamda ‘sert’ bir Hyristiyanlyk ele?tirisidir...


Deccal Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.