Stephen King Mahşer E-BOOK - Stephen King Mahşer E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Stephen King   >   Mahşer E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-16 tarihinden bu yana 160 defa online okundu ve 267 defa indirildi.

Stephen King Mahşer E-kitap, Stephen King Mahşer E-Book
Stephen King tarafından yazılan ve Gerilim-Korku , kategori klasmanında olan Mahşer isimli kitabın açıklaması :

Hapscomb un benzin istasyonu Arnette in hemen kuzeyinde, 93 numaraly karayolunun üzerindeydi. Houston dan yüz yetmi? kilometre uzakta olan Arnette, dört sokaktan olu?an berbat bir kasabaydy. Bu gece bütün müdavimler benzin istasyonunda toplanmy?lardy. Kasanyn yanyna yerle?mi?, bira içiyor, ?undan bundan söz ediyor, y?ykly büyük levhaya çarpan böcekleri seyrediyorlardy.

Burasy Bili «Hap» Hapscomb un benzin istasyonuydu. Bu yüzden de Hapscomb ahma?yn biri oldu?u halde, herkes her konuda onun fikrini soruyordu. Kendi i?yerlerinde olsalardy ayny saygyyy onlar da bekleyeceklerdi. Ama i?yerleri yoktu onlaryn. Arnette de sykyntyly günler ba?lamy?ty. 1970 de kasabada iki sanayi vardy. Biri elektronik hesap makineleri üreten bir tesis, öteki de örne?in piknikte kullanylan türden kâ?yt ürünleri yapan bir fabrikaydy. Ama artyk kâ?yt fabrikasy kapanmy?ty. Hesap makineleri yapan ?irket de kötü durumdaydy. Çünkü bu aletlerin Tay-

—   7 —

van da daha ucuza üretildi?i anla?ylmy?ty. Typky küçük portatif televizyonlar ve transistorlu radyolar gibi...

Eskiden kâ?yt fabrikasynda çaly?an Norman Bruett le Tommy Wan-namaker artyk devlet yardymyyla geçiniyorlardy. Y?sizlik sigortalarynyn süresi çoktan sona ermi?ti. Henry Carmichael ve Stu Redman hesap makinesi fabrikasynda çaly?yyorlardy. Ama haftada ancak otuz saat. Victor Palfrey emekliydi. Elde sardy?y pis kokulu sigaralary içerdi. Parasy ancak bu kadaryna yetiyordu.

Hap ellerini dizlerine koyarak öne do?ru e?ildi. «Bence bu enflasyon denilen saçmaly?a aldyrmamalary gerekir. Milli borç fasaryasyna da. Basky makinelerimiz de var, kâ?ydymyz da. Hükümet elli milyon tane bin dolarlyk basmaly ve bu parayy piyasaya sürmeli.»

Yçlerinde Hap in bu pek budalaca sözlerine itiraz edecek kadar kendisine saygysy olan yalnyz Palfrey di. 1974 yylyna kadar teknisyenlik yapmy? olan Palfrey, pis kokulu sigaralaryndan birini daha sararken, «Y?e yaramaz ki,» dedi. «Hükümet bunu yapty?y anda, Richmond da Yç Sava?yn son iki yylynda içine dü?ülen durumla kar?yla?yryz. O günlerde bir lokma ekmek almak istedi?in zaman fyryncyya bir Güney dolary veriyordun. Fyryncy da bunu ekme?in üzerine koyuyor, dolar büyüklü?ünde bir parça kesiyordu. Para dedi?in yalnyzca bir kâ?yt parçasydyr.»

Hap ters ters, «Seninle ayny fikirde olmayan birkaç ki?i tanyyorum,» diye cevap verdi. Yazy masasyndan kyrmyzy plastikten yapylmy? bir kâ?yt kyskacy aldy. «O adamlara borcum var. Ve gitgide sabyrsyzlanyyorlar.»

Stu Redman elinde bira tenekesiyle, çatlak plastik iskemlelerden birinde oturuyor, benzin istasyonunun büyük penceresinden 93 numaraly karayoluna bakyyordu. Stu belki de Arnette in en sessiz adamyydy. Bu kasabada büyümü?tü. Babasy di?çiydi. Stu yedi ya?yndayken ölmü?, geride karysyyla Stu dan ba?ka iki çocuk daha byrakmy?ty.

Stu nun annesi Arnette in hemen dy?yndaki Kyrmyzy Top Kamyon Dura?ynda i?e girmi?ti o zaman. Bina 1969 da yanmamy? olsaydy, Stu orayy ?imdi oturdu?u yerden görebilecekti. Kadynyn i?i, dördünün aç kalmamalaryny sa?lamy?ty, ama o kadar. Stu dokuz ya?yndayken çaly?maya

—   8  —

ba?lamy?ty. Once Kyrmyzy Top un sahibi olan Rog Tucker m yanyna girmi?ti. Okuldan sonra kamyonlaryn bo?altylmasyna yardym ediyor, saat ba?yna otuz be? sent alyyordu. Daha sonra yakyndaki Braintree kasabasynda i? bulmu?tu. Pek az bir ücret kar?yly?y haftada yirmi saat a?yr i? yapabilmek için ya?yny büyük söylemi?ti.


Mahşer Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.