Stephen King O E-BOOK - Stephen King O E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Stephen King   >   O E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-16 tarihinden bu yana 203 defa online okundu ve 329 defa indirildi.

Stephen King O E-kitap, Stephen King O E-Book
Stephen King tarafından yazılan ve Gerilim-Korku , kategori klasmanında olan O isimli kitabın açıklaması :

O"

Bölüm 1

Eski Gölge 

Selden Sonra (1957)

Bildi?im kadaryyla o deh?et, gazete parçasyndan yapylmy? bir kayykla ba?lady. Yirmi sekiz yyl sürecekti bu korku. Aslynda belki de hiçbir zaman tam anlamyyla sona ermeyecekti. Sözünü etti?im kâ?yt kayyk kaldyrymyn kenaryndan akan ya?mur suyunda yüzüyordu.

Yalpalyyor, yan yatyyor, tekrar düzeliyor, cesaretle girdaplara dalyyordu. Witcham Soka?yyla Jackson Soka?ynyn kesi?ti?i dörtyol a?zyndaki trafik lambasyna do?ru iniyordu. 1957 yylynda, karanlyk bir sonbahar günüydü. Trafik lambasynyn dört tarafyndaki üçer dikey y?yk sönüktü. Ya?mur bir haftadan beri ya?yyordu. Yki gün önce fyrtyna da ba?lamy?ty. Bu yüzden Derry kentinin önemli bir bölümünde elektrikler kesilmi?, bu mahallelere henüz elektrik verilmemi?ti.

 

San ya?murluklu, kyrmyzy ?osonlu küçük bir erkek çocuk, kâ?yt kayy?yn yanynda ne?eyle konu?uyordu. Ya?mur hâlâ dinmemi? ama hafiflemeye ba?lamy?ty. Damlalar çocu?un mu?ambasynyn san kukuletasyna çarpyyor, kulübenin çinko damyna dü?en ya?murun gürültüsüne benzer bir ses duyuluyordu. Ynsany rahatlatan, adeta tatly bir sesti bu. San mu?ambaly çocu?un ady George Denbrough ydu. Alty ya?yndaydy. A?abeyi William o syrada evdeydi. Geçirdi?i a?yr gripten yeni yeni gözünü açyyordu. Derry Ylkokulundaki çocuklaryn ço?u William i "Kekeme Bili" diye tanyrlardy. (Hatta ö?retmenler bile. Ama tabii onlar hiçbir zaman bu takma ady çocu?un yüzüne kar?y söylemezlerdi.) Kekeme Bili, 1957 sonbaharynda on ya?yndaydy. Gerçek deh?etler ba?lamadan sekiz ay önce yani. Son kar?yla?madan yirmi sekiz yyl önce.

George un ?imdi yanynda ko?tu?u kayy?y da Bili yapmy?ty. Çocuk yata?ynda, yastyklara dayanmy? oturuyordu. Annesi salondaki piyanoda "Für Elise"yi çalarken, ya?mur yatak odasynyn camlaryna huzursuzca çarpyyordu. Witcham Soka?ynyn dörtyol a?zyna ve trafik lambalaryna kadar olan kysmy motorlu ta?ytlara kapatylmy?ty. Buraya katran fyçylan ve turuncu dört engel konulmu?tu. Engellerin üzerinde "Derry-Bayyndyrlyk Y?leri Bölümü" yazylyydy. Bunlann gerisinde dallaryn, ta?lann ve kuru yaprak yy?ynlannyn tykady?y yzgaralardan ya?mur sulan ta?my?ty. Su önce asfalttan küçük parçalan kemirmi?, sonra da açgözlülü?ü tutmu? gibi iri parçalan koparmy?ty. Bütün bunlar ya?murun üçüncü günü olmu?tu. Dördüncü gün ö?leyin, asfalt parçalan, Jackson la Witcham m kesi?tikleri yerde minyatür sallar gibi suda yüzüyordu. O syrada Derry de çok ki?i endi?eli endi?eli, Nuhun Gemisiyle ilgili nükteler yapmaya ba?lamy?lardy. Bayyndyrlyk Y?leri Bölümü, Jackson Soka?yny açyk tutmayy ba?army?ty. Ama Witcham dan ilerlemek imkânsyzdy. Soka?a, kentin merkezine kadar syra syra engeller dizilmi?ti.


O Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.