Alev Alatlı Schordinger in Kedisi E-BOOK - Alev Alatlı Schordinger in Kedisi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Alev Alatlı   >   Schordinger in Kedisi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-15 tarihinden bu yana 360 defa online okundu ve 293 defa indirildi.

Alev Alatlı Schordinger in Kedisi E-kitap, Alev Alatlı Schordinger in Kedisi E-Book
Alev Alatlı tarafından yazılan ve Edebiyat , kategori klasmanında olan Schordinger in Kedisi isimli kitabın açıklaması :

Bu, dü?ünsel bir deneydir. Özel bir kutuya giren bir kedinin dü?tü?ü kötü durumu irdeler. Kutuda (diyelim ki) çykan bir foton yarygeçirgen bir aynaya çarpar ve fotonun dalga fonksiyonunun aynayy geçen kysmy bir detektöre gelir. Dedektöre foton geldi?i anda, otomatik olarak bir silah ate?lenerek kediyi öldürür. E?er foton gelmezse, kedi ya?ar ve keyfi iyidir. (Stephen in, kedilere dü?ünsel deneylerde bile eziyet edilmesine kar?y oldu?unu biliyorum) Sistemin dalga fonksiyonu, bu iki olasyly?yn bir süperpozisyonudur... Fakat algylarymyz bize niçin, sadece “kedi ölü” ve “kedi diri” gibi makroskopik alternatifleri de?il de bu gibi durumlaryn makroskopik süperpozisyonlaryny algylamaya izin vermiyor?
Burada bilinçlilik veya uyumdan çykma gibi konulara daha fazla girmek istemiyorum. Dü?ünceme göre, ölçme probleminin cevaby ba?ka yerde yatmaktadyr. GR nin i?in içine girmeye ba?lady?y yerde, alternatif uzayzaman geometrilerinin süperpozisyonlarynyn yanly? sonuç vermeye ba?lady?yny söylelemek istiyorum.Belki, iki farkly geometrinin süprepozisyonu kararsyzdyr ve iki alternatiften birine bozulmaktadyr. Örne?in geometriler diri veya ölü bir kedinin uzayzamany olabilir. Yki alternatiften birine bozulmaya, objektif redüksiyon (OR) diyorum. Bu ismi (OR yi yani veyayy) ho? bir kysltmaya imkan verdi?i için seviyorum. Planck uzunlu?unun (10-33 cm) bununla ilgisi ne? Do?anyn iki geometrinin birbirinden önemli ölçüde ne zaman farkly oldu?u konusundaki kriteri, Planck skalasyna ba?lydyr ve bu, farkly alternatiflere redüksiyonun zaman skalasyny belirtir.
Kediye bir gün izin verebiliriz ve yeniden yarygeçirgen aynaya dönebiliriz. Yalnyz bu sefer, büyük bir kütle parçasynyn bir yerden di?er bir yere hareketini tetikleyecek bir foton detektöre isabet etmi? olsun.
E?er kütleyi, bir foton onu a?a?y yuvarlayabilecek ?ekilde bir uçurum kenaryna dikkatle yerle?tirmi?ssek, dektektör durumunun redüksiyonu problemi hakkynda endi?e etmekten kurtulabiliriz! Yki alternatifin süprepozisyonunun kararsyz olmasy için ne kadar kütle yer de?i?tirmelidir? Bunun yanytyny, burada gerçekten teklif erdece?im gibi, gravite verebilir.Teklif edilen bu ?emaya göre, bozulma zamanyny hesaplamak için, kütlenin birini, bulundu?u denge konumundan çykaryp, di?erinin gravitasyonel alanynda, ikisinin konumlary ele alynan kütle süperpozisyonunun verene kadar, çekmeye gereken E enerjisini ele alalym.Bu süprpozisyonun durum vektörünün çökmesi için gereken zaman skalasy nükleon ba?yna yakla?yk 100 milyonyyldyr. yani deneylerde bu karasyzly?y görekmeyiz. lakin büyüklü?ü santimetrenin yüz binde biri olan su zerresi için çökme yakla?yk 2 saat alyr. Zerre büyüklü?ü santimetrenin on binde biri ise çökme 0.1 saniye sürer.”
Penros bir soru üzerine ?u yanyty veriyor:
“Gravitasyonal alan gerçekten özel! Bir bakyma, konunun tarihinde bir istihza var: Fizi?i, Newton, gravitasyonal kuramyyla ba?latty ve di?er bütün fiziksel etkile?meler için bu kuram özgün paradigma oldu. Fakat, ?imdi gravitenin di?er bütün etkile?melerden gerçekten, açykça farkly oldu?u anla?ylyyor. Karadelikler ve enformasyon kayby üzerindeki derin etkileriyle, nedenselli?i etkileyen sadece gravitedir.”

 


Schordinger in Kedisi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.