Cemal Yıldırım Evrim Kuramı Ve Bağnazlık E-BOOK - Cemal Yıldırım Evrim Kuramı Ve Bağnazlık E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Cemal Yıldırım   >   Evrim Kuramı Ve Bağnazlık E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-07 tarihinden bu yana 54 defa online okundu ve 96 defa indirildi.

Cemal Yıldırım Evrim Kuramı Ve Bağnazlık E-kitap, Cemal Yıldırım Evrim Kuramı Ve Bağnazlık E-Book
Cemal Yıldırım tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Evrim Kuramı Ve Bağnazlık isimli kitabın açıklaması :

Hurafe erbaby, günümüzde evrim dü?üncesini bilimdy?y bir saplanty suçlamasyyla karalama çabasyndadyr. 16. yüzyyldan bu yana bilim kar?ysynda sürekli gerileyen teolojinin ?imdi evrim kuramyny gözden dü?ürme, dahasy evrim olgusunu yadsyma yolunda oldu?unu görüyoruz. Bu çabada, oportünist iktidar tutkunlaryyla el ele veren ba?naz çevreler, halkyn evrim konusundaki bilgi yetersizli?inden de yararlanmaktadyr. Onlara bakylyrsa, evrim kuramynyn Tanrytanymazlaryn ortaya sürdü?ü uydurma bir hipotez ya da düpedü havada kalan bir sav olmaktan ileri bir anlamy yoktur. Gerçek, kutsal kitaplarda, hadis ve vahiylerde bildirilmi?tir Evrende her ?ey gibi canlylar da Tanrynyn eseridir.
?imdi yaratyly?çylyk diye bilinen bu akym, son 30 yyl içinde küçümsenemeyecek bir güç kazanmy?tyr. Özellikle ABDde yo?un etkinlik gösteren yaratyly?çyly?yn ülkemize syçramy? olmasy bizi ?a?yrtmamalydyr. Türkiyede son yyllarda kimi yabancy güçlerin parasal deste?inde militan canlylyk gösteren dinsel ba?nazlyk bizim için yeni bir olay de?ildir. Üzücü olan, ilk a?amada laik e?itimi, daha sonra tümüyle ça?da?la?ma çabamyzy çökertmeye yönelik bu hareketin, okul programlaryny resmi kanaldan etkisi altyna almy? olmasydyr.
Elinizdeki kitap evrim dü?üncesine, dolayysyyla bilime yöneltilen saldyrynyn iç yüzünü ortaya çykarmak, evrim kuramynyn bilimsel niteli?ini belirtmek için yazylmy?tyr. Saldyrynyn din görüntüsü altynda totaliter ideolojik karakterini tanymak zorundayyz. Hedef özgür dü?ünceyi yok etmek, teolojinin Ortaça? egemenli?ini kurmaktyr.
Cemal Yyldyrym


Evrim Kuramı Ve Bağnazlık Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.