Friedrich Wilhelm Nietzsche Ecco Homo E-BOOK - Friedrich Wilhelm Nietzsche Ecco Homo E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Friedrich Wilhelm Nietzsche   >   Ecco Homo E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-06 tarihinden bu yana 101 defa online okundu ve 534 defa indirildi.

Friedrich Wilhelm Nietzsche Ecco Homo E-kitap, Friedrich Wilhelm Nietzsche Ecco Homo E-Book
Friedrich Wilhelm Nietzsche tarafından yazılan ve Felsefe & Sosyoloji , kategori klasmanında olan Ecco Homo isimli kitabın açıklaması :

I

 

            Bu yakynda insanly?yn kar?ysyna, ?imdiye dek ona yöneltilmi? en çetin istekle çykaca?ymy göz önüne alarak, önce kim oldu?umu söylemeyi gerekli buluyorum. Aslynda bilinmeliydi bu: “Kimli?imi saklamy?” de?ilim çünkü. Ama ödevimin büyüklü?ü ile ça?da?larymyn küçüklü?ü arasyndaki oransyzlyk ?uradan belli ki, beni i?itmediler, görmediler bile. Ben kendime açty?ym krediyle ya?yyorum; belki ya?ady?ym da bir önyargy yalnyzca?... Ya?amady?yma kendimi inandyrmam için, yazlary Ober-Engadin e gelen “aydynlar”dan bir tekiyle konu?mam yeter. Bu ko?ullar altynda, aly?kanlyklarymy, içgüdülerimin gururunu aslynda ayaklandyran bir ödev dü?üyor bana, ?unu söylemek dü?üyor: Dinleyin! Ben falancayym. Ba?kasyyla kary?tyrmayyn beni her?eyden önce!

 

II

 

            Örne?in, hiç de umacy de?ilim ben, bir töre canavary de?ilim. Üstelik ?imdiye dek erdemli diye saygy gören insan türüne tam kar?yt bir yaradyly?tayym. Söz aramyzda, bana öyle geliyor ki, gururumu asyl ok?ayan da bu. Feylosof Dionysos un çömeziyim ben; ermi? olmaktansa, satir olmayy ye? tutarym. Neyse, bu yazyyy okuyun yeter. Belki de o kar?ytly?y güleç, insancyl bir biçim de ortaya koymaktan ba?ka amacy yoktur bu yazynyn, belki bunu dile getirebilmi?imdir. Ynsanly?y “düzeltmek”, herhalde benim vadedece?im en sonuncu i? olurdu. Yeni putlar dikmiyorum ben; önce eskiler ö?rensin, balçyktan ayaklary olmak ne demekmi?. Utlary (ki benim için “ülküler” demektir.) devirmek –zanaatym asyl bu benim. Ynsanlar ülküsel bir dünya uydurduklary ölçüde gerçe?in de?erini, anlamyny, do?rulu?unu harcadylar. “Gerçek dünya” ile “görünü?te dünya”, –açykçasy: Uydurma dünya ile gerçek...Ülkü denen yalan ?imdiye dek gerçe?e bir ilenmeydi; bu yolla insanlyk en derin içgüdülerine dek aldatyldy, yalana bo?uldu; yükseli?inin, gelece?inin, gelecek üstüne yüce hakkynyn güvenceleri saydy?y ters de?erlere tapty giderek.


Ecco Homo Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.