Fyodor Mihailoviç Dostoyevski  Yeraltından Notlar E-BOOK - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski  Yeraltından Notlar E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski    >   Yeraltından Notlar E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-06 tarihinden bu yana 761 defa online okundu ve 1523 defa indirildi.

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski	 Yeraltından Notlar E-kitap, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski	 Yeraltından Notlar E-Book
Fyodor Mihailoviç Dostoyevski tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Yeraltından Notlar isimli kitabın açıklaması :

11 Kasym 1821 tarihinde Moskova da do?du. Babasy Yoksullar Hastanesi nde çaly?an eski bir ordu cerrahy, annesi de bir tüccaryn kyzyydy. Dostoyevski nin çocuklu?u, zorba ve sarho? bir babayla hasta bir anne arasynda geçti. Dostoyevski, annesinin yardymyyla evde ba?lady?y ö?renimini özel bir okulda sürdürdü. On alty ya?yndayken annesini kaybetti. 1837 yylynda Petersburg Askeri Mühendislik Okulu na girdi. O syralarda özellikle ?iddet ve cinayet konularyny i?leyen kitaplar okumaya ba?lady. Okulu bitirdikten bir süre sonra, edebiyatla u?ra?abilmek için askerlikten ayryldy. Daha sonra babasy, köylüler tarafyndan öldürüldü. Bu syrada parasyzlyk, sefalet ve sara nöbetleri içinde buhranly bir hayat sürdü. 1846 da ilk romany Ynsancyklar yayymlandy.

Dostoyevski, Rusya daki Çarlyk idaresine kar?y faaliyetlerde bulunan bir grubun sürdürdü?ü gizli toplantylarda yer almy?ty. 1849 da Çarlyk yönetimi, bu grup üyelerinin tutuklanmasyny emretti. Yçinde Dostoyevski nin de bulundu?u 21 ki?inin kur?una dizilmesine karar verildi. Hükmün uygulanaca?y syrada Çarlyk fermany açyklandy ve Dostoyevski ye verilen ceza, Sibirya nyn Omsk bölgesinde dört yyl a?yr hapse ve er rütbesiyle dört yyl askerlik hizmetine çevrildi. Sibirya daki dört yyllyk mahkûmiyet hayaty, büyük i?kence ve eziyetle yaptyrylan a?yr i?lerde çaly?makla geçti. Mahkûmiyetinin son yyllaryny bir askeri inzibat taburunda geçirdikten sonra 1857 de çocuklu dul bir kadynla evlendi; ancak bu evlilik mutluluk getirmedi. Dostoyevski nin sürgün hayaty, ruhu üzerinde derin izler byrakty. 1862 yylynda yayymlanan Ölü Evinden Hatyralar, gerçekte onun hapishane ya?antysynyn canly bir anlatymydyr. Bu arada karde?i ile birlikte önce Vremya, sonra da Epoha adly dergileri çykardy. Tüm yapytlarynyn anahtary olan Yeraltyndan Notlar (Zapiski iz Podpolya), 1864 yylynda yayymlandy. Suç ve Ceza (Prestupleni i Nakazani/1866), Kumarbaz (Ygrok/1867), Budala (YdioM868), Ebedi Koca (Ve?ny muzh/1870), Ecinniler (Besi/1872) gibi ba?yapytlar birbirini izledi. Ylk karysynyn ölümünden üç yyl sonra 1867 de evlendi. Kumar tutkusu nedeniyle karysyyla ülkesinden ayrylarak Avrupa nyn kumarhanelerini dola?ty. Bir kyzy oldu, ama öldü. Bu ölüm, onu delili?in e?i?ine kadar getirdi. 1875 te Delikanly (Podrostok), 1876 da Bir Yazaryn Günlü?ü (Dnevnik pisatelja) ve 18798C de Karamazov Karde?ler (Brat ja Karamazovy) adly yapytlary yayymlandy 9 ?ubat 1881 de Petersburg da öldü.

Dostoyevski, psikolojik roman akymynyn en büyük temsilcisidir. O, romanlarynda çevresini ve bu çevrede geçen olaylary tasvir etmekten çok, çe?itli insanlaryn dü?üncelerini, ruh derinliklerini i?lemi?; bunlaryn psikolojik, fizyolojik sorunlaryny konu olarak ele almy?tyr. Bu yüzden romanlarynda hasta, suçlu, isyankâr, sadist tiplemelere syk rastlanyr.

 


Yeraltından Notlar Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.