Fyodor Mihailoviç Dostoyevski  İnsancıklar E-BOOK - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski  İnsancıklar E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski    >   İnsancıklar E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-06 tarihinden bu yana 110 defa online okundu ve 399 defa indirildi.

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski	 İnsancıklar E-kitap, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski	 İnsancıklar E-Book
Fyodor Mihailoviç Dostoyevski tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan İnsancıklar isimli kitabın açıklaması :

De?erli Varvara Alekseyevna,

Dün çok mutluydum, inanylmaz derecede mutluydum! De­mek hayatynyzda bir kerecik olsun benim istedi?im ?eyi yapty­nyz, inatçy kyzym. Ak?am sekiz civarynda uyandym -bilirsiniz i?ten dönünce bir-iki saat kestirmeyi severim- bir mum yaktym, bir kâ?yt buldum, tam kalemimi açarken birden kafamy kaldyr-

1    Bu parça V.F. Odoyevsky nin Ya?ayan Ölü (1839) adly kysa hikâye­sinden alynmy?tyr.

5

dim, kalbim hop etti! Demek zavally kalbimin ne istedi?ini an­ladynyz! Penceredeki perdenin bir ucunu kyvyryp kynaçiçe?i sak­sysyna syky?tyrmy?synyz, typky o gün yapmanyzy istedi?im biçim-" de. Bir an için küçük yüzünüzü pencerede gördü?ümü hayal et­tim. Küçük odanyzdan bana bakyyor, beni dü?ünüyordunuz. Ah benim güvercinim, sizin güzel yüzünüzü seçemedi?ime nasyl üzüldüm. Ben de bir zamanlar iyi görürdüm! Ya?lylyk ?aka de?il yavrucu?um! ?imdi bile gözlerim bulanyk görüyor. Ak?am ça­ly?ynca ertesi sabah gözlerim kan çana?y gibi oluyor, ya?anyor. Ynsan içine çykamyyorum. Ama sizin sevgi dolu gülümsemeniz hayalimde y?yldyyor mele?im. Sizi öptü?üm zaman hissettikle­rimi yine kalbimde duydum. Hatyrlyyor musunuz Varenka? Hatta pencereden parma?ynyzy sallady?ynyzy bile görür gibi oldum. Yaramaz kyz! Lütfen mektubunuzda her ?eyi ayryntysyyla anla­tyn. Sizin perdenizle ilgili yapty?ymyz anla?maya ne diyorsunuz Varenka? Çok akyllyca de?il mi? Çaly?yrken, yatarken, oturup kalkarken orada beni dü?ündü?ünüzü, hatyrlady?ynyzy, keyifli ve iyi oldu?unuzu biliyorum. Perdeyi indirdi?inizde bu: "Yyi geceler Makar Alekseyevich, artyk yatma zamany!" demektir. Açty?ynyz zaman bunun anlamy: "Günaydyn Makar Alekseyevich, iyi uyu­dunuz mu?" ya da: "Bugün nasylsynyz Makar Alekseyevich? Beni sorarsanyz Tanryya ?ükür iyi ve mutluyum!" demektir. Görüyor musunuz hayatym, ne akyllyca bir bulu?. Bana mektup yazmanyza bile gerek yok. Çok zekice de?il mi? Üstelik benim bulu?um. Ben böyle ?eylerde ustayymdyr Varvara Alekseyevna, de?il mi? Dün gece, dü?ündü?ümün tersine gayet güzel uyudu?umu, buna da çok memnun oldu?umu söylemeliyim canym. Ynsanyn yeni ta?yndy?y evde uyuyabilmesi biraz zordur. Hep yerli yerinde olmayan bir ?eyler olur. Bu sabah mutlu, ne?eli ve bir papatya kadar taptaze kalktym. Hava da çok güzeldi! Pencerelerimiz açykty, güne? parlyyor, ku?lar cyvylda?yyordu. Rüzgâr havaya bahar kokularyny yayyyordu. Do?a uyanyyordu. Her ?ey bahara

6

yara?yr ?ekilde güzel ve düzenliydi. Hatta bir sürü güzel rüya bile gördüm. Hepsi de sizinle ilgiliydi Varenka. Sizi insanyn zevki, do?anyn süsü ku?lara benzettim. Sonra birden dert ve tasa içinde ya?ayan biz insanlaryn, havadaki ku?laryn kaygysyz ve masum mutluluklaryny kyskanmamyz gerekti?ini hissettim. Daha buna benzer kar?yla?tyrmalar yaptym. Elimde ayny ?eylerden söz eden bir kitabym var Varenka, her ?ey ayryntysyyla anlatylmy? orada. Size bunlary çe?it çe?it hayallerim oldu?unu anlatmak için yazyyorum. Üstelik ?imdi bahar, insanyn aklyna hep ho? ve tatly ?eyler geliyor. Her ?ey gül gibi pembe oluyor. Y?te bu yüz­den size bunlary yazdym. Daha do?rusu bunlary bir kitaptan al­dym. Yazar duygularyny dizelere döküp diyor ki: "Neden ku? de?ilim sanki, yyrtycy bir ku??" Y?te böyle devam edip gider. Daha bir sürü dü?ünceler var içinde ama bo? verelim onlary. ?imdi söyleyin bakalym, bu sabah nereye gidiyordunuz öyle Varvara Alekseyevna? Siz bir bahar ku?u gibi odanyzdan tela?la çykyp avluyu ne?eyle geçerken ben i?e gitmemi?tim daha. Sizi öyle görmek beni nasyl da mutlu etti! Ah Varenka ah, siz sakyn ola ki hüzünlenmeyin, gözya?lary hiçbir ?eyi hafifletmez. Bunu biliyorum hayatym, bunu ya?ayarak ö?rendim. ?imdi rahatsynyz, sa?ly?ynyz da düzeldi. Fedora nasyl? Ne iyi bir kadynca?yz o! Lütfen onunla nasyl geçindi?inizi, her ?eyden memnun olup ol­mady?ynyzy yazyn bana olur mu? Fedora nyn bazen biraz huysuz­luk yapty?y oluyordur ama siz ona aldyrmayyn Varenka. Tanry onu korusun! Çok iyi bir insan o.


İnsancıklar Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.