Fyodor Mihailoviç Dostoyevski  Edebi Koca E-BOOK - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski  Edebi Koca E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


Fyodor Mihailoviç Dostoyevski    >   Edebi Koca E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-06 tarihinden bu yana 190 defa online okundu ve 284 defa indirildi.

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski	 Edebi Koca E-kitap, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski	 Edebi Koca E-Book
Fyodor Mihailoviç Dostoyevski tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Edebi Koca isimli kitabın açıklaması :

Yaz gelmi?ti ve beklenilenin tersine Velchaninov Petersburg da kaldy. Rusya nyn güneyine yapmayy planlady?y yolculuk suya dü?mü?tü. Davasynyn sonu da gelece?e benzemiyordu. Çiftlikle ilgili olan bu dava çok aksi bir hal almy?ty. Üç ay önce gayet kolay gibi görünüyordu, ama birdenbire her ?ey de?i?ti. "Her ?ey nasyl da kötüye gitti!" Artyk Velchaninov bu cümleyi syk syk tekrarlar olmu?tu. Yetenekli ve seçkin bir avukat tutmu?, ona bir sürü para ödüyordu. Parayy falan esirgedi?i yoktu, ama hem sabyrsyzlyktan hem de güvensizlikten kendisi de davaya kary?my?ty. Belgeleri okuyor, avukatynyn kesinlikle be?enmedi?i ?eyler yazyyor, mahkemeden mahkemeye ko?up duruyordu. Ypucu topluyor ve büyük olasylykla da pek çok ?eye engel oluyordu. Avukat bu durumdan yakmyyor ve ne olursa olsun onu yazly?a postalamaya u?ra?yyordu. Ama Velchaninov bir türlü gitmeye karar veremiyordu. Petersburg un tozu, bo?ucu syca?y ve sinirleri altüst eden beyaz geceleri onun en çok sevdi?i ?eylerdi. Büyük Tiyatro yakynlarynda yeni tuttu?u ev de tam

bir fiyaskoydu. "Her ?ey fiyasko!" diye dü?ünüyordu. Asabili?i gitgide artyyordu; zaten uzun zamandyr asabi ve evhamlyydy.

Hayaty hep dolu ve de?i?ik geçmi? bir adamdy, artyk genç falan da de?ildi. Otuz sekiz, hatta otuz dokuzundaydy ve kendi deyimiyle ya?lyly?y hiç beklenmedik bir ?ekilde gelmi?ti. Ya?yndan erken çöktü?ünün farkyndaydy. Gitgide azalan gücüne bakylyrsa içten içe çöktü?ü açykty. Yoksa görünü?te güçlü ve dinçti. Uzun boylu, sa?lam yapyly bir adamdy. Gür sary saçlary ve neredeyse gö?süne kadar inen upuzun sakalynda tek bir beyaz tel bile yoktu. Ylk baky?ta biraz hantal ve uyu?uk gibi görünüyorsa da, dikkatle bakyldy?ynda bir zamanlar iyi bir e?itim almy?, mükemmel bir adam oldu?u anla?ylyyordu. Sonradan edindi?i ters ve tembel ifadeye ra?men Velchaninov un tavyrlary serbest, kendinden emin ve hatta zarifti. Hâlâ kararly ve küstah bir özgüveni vardy; kendisi bile bunun farkynda de?ildi. Yalnyzca akylly de?il, zaman zaman çok mantykly, kültürlü ve hiç ku?kusuz yetenekliydi. Pembe yüzü, gençlik yyllarynda kadynsy bir yumu?aklyk ta?yyan teni hanymlaryn dikkatini çekerdi. Ynsanlar yüzüne bakarlar: "Ne sa?lykly bir adam! Bu ne güzel ten!" derlerdi. Ama bu sa?lykly görünüm artyk asabiyet ta?yyordu. Yri mavi gözleri on yyl önce çok canlar yakmy?ty. Parlak, güleç ve aldyry?syz baky?lary kar?yla?ty?y herkesi etkisi altyna alyrdy. Artyk kyrkyna merdiven dayady?y ?u syralarda parlakly?y ve güleçli?i de kalmamy?ty. Küçük küçük kyry?yklarla çevrelenmi? bu gözler sa?y solu belli olmayan bitkin bir adamyn ikiyüzlülü?ünü, alaycyly?yny, insanlara güvensizli?ini, yeni ortaya çykan bir hüznü ve acyyy ta?yyordu. Dalgyn ve derin bir hüzündü bu, özellikle de yalnyz kaldy?y zamanlarda ortaya çykyyordu. Gariptir ama, birkaç yyl öncesine kadar e?lenceye dü?kün, umursamaz ve güler yüzlü olan, fykralar anlatan bu adam yapayalnyz kalmaktan ba?ka bir ?ey istemez olmu?tu. Mali zorluklar içindeydi ve hiç gerek yokken pek çok arkada?yyla ili?kisini kesmi?ti. Gururunun da bunda rol oynady?y kesindi. Gururu ve ku?kuculu?uyla eski arkada?laryna bile dayanamyyordu. Ama zamanla ya?ady?y  yalnyzlyk  içinde  gururu  bile  karakter de-

?i?tirmi?ti. Azalaca?yna artmy?ty. Bamba?ka bir hal almy?ty. Daha önce hiç akla gelmeyen ve beklenmedik nedenlerden acy çekmeye ba?lady. "Nedenler arasynda bir synyflandyrma yapylacak olsa onunkiler yüksek synyftan nedenlerdi."


Edebi Koca Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2017 © Ekitap Arşivi - .
.