Harun Yahya İmtihanın Sırrı E-BOOK - Harun Yahya İmtihanın Sırrı E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   İmtihanın Sırrı E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-02 tarihinden bu yana 133 defa online okundu ve 96 defa indirildi.

Harun Yahya İmtihanın Sırrı E-kitap, Harun Yahya İmtihanın Sırrı E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan İmtihanın Sırrı isimli kitabın açıklaması :

Hayatynyz boyunca güzel bir ?eyi elde etmek için hep bir çaba ve emek sarf etmi?sinizdir. E?itim hayatynyzy dü?ünün. O dönemden aklynyzda en çok yer eden ?eyler, muhtemelen syk syk kar?yla?ty?ynyz synavlardyr. Bunlaryn içinde en önemlisi ise, ku?kusuz üniversite synavydyr. Ço?u genç insan üniversite synavyny hayatynyn dönüm noktasy olarak tanymlar. Çünkü geleceklerini nasyl ?ekillendireceklerini bu üç dört saatlik imtihanyn sonucunda belirleyeceklerini dü?ünürler. Bu nedenle yyllarca çaly?yr, uykusuz kalyr, pek çok sosyal faaliyetten, tatil ve e?lenceden uzak durup, kendilerini sadece derslerine verirler. Tek amaçlary istedikleri üniversiteye girebilmektir. Bu amaca ula?abilmek için büyük bir sabyr ve kararlylyk gösterirler.

Ayny ?ekilde hayattaki en büyük amacy güzel bir ev sahibi olmak olan bir ki?iyi dü?ünün. Bu evi elde etmek için önce yeteri kadar maddi güce sahip olabilmesi gereklidir. Bunun için gece gündüz demeden iyi bir i? sahibi olabilmek, mevkisini yükseltebilmek, dolayysyyla maddi kazancyny artyrabilmek için çaly?yp çabalar. Ancak böyle uzun süreli ve özverili bir çaly?madan sonra o ki?inin istedi?i evi satyn almasy veya in?a ettirmesi ve evin içine girip ya?amasy mümkün olur.

Bu örneklerden de anla?yldy?y gibi, insanyn bir güzelli?e ya da u?runda pek çok ?eyi göze aldy?y hedefine ula?abilmesi için kimi zaman yyllarca süren bir çaba, kararlylyk ve dirayet göstermesi, kar?yla?ty?y zorluklary sabyrla kar?ylamasy gerekebilir. Bunlaryn yany syra insanyn maddi güç ya da toplum içinde itibar, ?öhret ve belli bir kariyer elde etmek gibi hedefleri varsa; bunlar için de ciddi bir çaba sarf etmesi ve bazy zorluklary göze almasy, halk içinde kullanylan tabiriyle "kendinden bir ?eyler vermesi" gerekir.

Ancak burada çok önemli bir noktayy hatyrlatmalyyyz: Yukaryda saydy?ymyz örnekler, insanyn dünyadaki kysa hayaty boyunca elde edece?i geçici yararlarla ilgilidir. Ve bu yararlaryn hepsi ya ölümle birlikte veya henüz dünyadayken herhangi bir sebeple aniden elinden çykabilir. Örne?in yyllaryny synav günü ba?aryly olmak için durmaksyzyn çaly?arak geçiren bir genç, ba?yna gelen bir kaza ile synava giremeden hayatyny yitirebilir. Veya yyllar süren bir emek sonucunda sahip oldu?u evi yakyp yykacak olan bir felaket, insanyn çabasyny, eme?ini bir anda yok edebilir. 


İmtihanın Sırrı Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.