Harun Yahya İyilerin İttifakı E-BOOK - Harun Yahya İyilerin İttifakı E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   İyilerin İttifakı E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-02 tarihinden bu yana 38 defa online okundu ve 35 defa indirildi.

Harun Yahya İyilerin İttifakı E-kitap, Harun Yahya İyilerin İttifakı E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan İyilerin İttifakı isimli kitabın açıklaması :

Televizyon izlerken, gazete okurken ya da herhangi bir yerden geçerken görmek veya duymak istemedi?iniz birçok ?eyle kar?yla?yrsynyz. Fakir insanlar, cinayetler, katliamlar, açykça haksyzly?a u?rayan ama haklaryny arayamayan ki?iler, kavgalar, sata?malar, küfürler, incitici ve a?a?ylayycy sözler, çeki?meler, türlü menfaat u?runa çykartylan huzursuzluklar, zorbalyklar ve daha birçoklary.

Elbette siz de herkes gibi huzur ve güvenlik dolu, hiç kimsenin bir di?erine zarar veya tedirginlik veremedi?i, insanlaryn bary? ve dostluk içinde ya?adyklary, birbirlerinden daima güzel, övücü, saygy ve sevgi dolu sözler i?itti?i bir toplumda ya?amak istersiniz. Elbette di?er tüm insanlar gibi siz de televizyon kanallaryny de?i?tirdi?inizde, gazetenin sayfalaryny çevirdi?inizde veya i?inizde, evinizde, ailenizle birlikteyken hep güzel ahlaka sahip, ne?eli, candan, dürüst, saygyly, sevgi dolu, ho?sohbet insanlar görmek, hep müjdeli ve güzel haberler duymak istersiniz.

Ancak bu güzel ortamyn bir gün gelip de kendili?inden olu?aca?yny ?üphe içinde ummak yeterli de?ildir. Bu nedenle de bary?yn, huzurun ve güvenli?in hakim oldu?u bir toplumda ya?amayy samimi olarak isteyenler bir an önce harekete geçmeli ve bazy fedakarlyklarda bulunmalydyrlar.

Çevrenize dikkatle bakarak olaylary akyl, vicdan ve sa?duyu ile de?erlendirdi?inizde, yukaryda syralady?ymyz tüm bu güzelliklerin insanlar arasynda hakim olmasy için çaly?an, tüm vaktini, imkanlaryny ve enerjisini buna vakfeden insanlaryn var oldu?unu fark edeceksiniz. Tüm dünyaya iyili?in ve güzelli?in hakim olmasy için ciddi bir çaba içerisinde olan bu insanlaryn zaman zaman iyilik ve güzellik kar?ytlarynyn haksyz müdahale ve engellemeleri ile kar?yla?yyor olmalary sizi yyldyrmasyn. Çünkü Allah'yn izni ve takdiri ile iyilik için çaly?anlar mutlaka kötülük isteyenlere üstün geleceklerdir. Öyle ise siz de bu "iyi insanlara" katylyn, siz de iyilerle, samimilerle, ?efkatlilerle, candan ve adaletli insanlarla, dürüstlerle, merhametlilerle, ho?görülülerle, vicdanlylarla, iyimserlerle, hayyrseverlerle, alçakgönüllülerle, affedicilerle birlik olun, onlara tüm deste?inizi verin. 


İyilerin İttifakı Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.