Harun Yahya İman Hakikatlerinin Önemi E-BOOK - Harun Yahya İman Hakikatlerinin Önemi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


Harun Yahya   >   İman Hakikatlerinin Önemi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 28 defa online okundu ve 41 defa indirildi.

Harun Yahya İman Hakikatlerinin Önemi E-kitap, Harun Yahya İman Hakikatlerinin Önemi E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan İman Hakikatlerinin Önemi isimli kitabın açıklaması :

Uzun bir tatilden döndü?ünde evinin, çok düzenli ve mükemmel bir ?ekilde yeni e?yalarla dö?endi?ini, ihtiyaçlaryna yönelik her türlü ayryntynyn dü?ünüldü?ünü ve sa?landy?yny gören bir insan bu manzara kar?ysynda çok ?a?yracak ve etkilenecektir. Sonra da kendisine bu sürprizi hazyrlayan ki?inin kim oldu?unu merak edecektir. Elbette ki böyle ola?anüstü bir sürpriz kar?ysynda kayytsyz kalmasy dü?ünülemez. Örne?in, "nasyl olmu?sa olmu?, bu beni ilgilendirmez" diyemez. Her?eyin kendili?inden ya da tesadüfen olu?tu?unu, e?yalaryn kendili?inden eve geldi?ini ve düzenli bir ?ekilde yerle?tiklerini dü?ünemez. Çünkü tüm bunlaryn hepsi belli bir akyl, bilinç ve güç gerektirmektedir. Dolayysyyla, her?eyi dü?ünmü? ve bilinçli olarak düzenlemi? birinin var oldu?u son derece açyktyr.

Yukaryda verdi?imiz örnekteki durum ayny ?ekilde tüm evren, dünyamyz ve canly cansyz tüm varlyklar için de geçerlidir. Evrende, insan vücudundan gökyüzüne, hayvanlardan denizlerin derinliklerine kadar tüm varlyklarda ve olaylarda, son derece kompleks sistemler ve sayysyz hassas dengeler vardyr. Dü?ünen ve aklyny kullanabilen herkes bu kompleks sistemlerin ve hassas dengelerin, üstün bir güç ve akyl sahibi olan Allah'yn yaratty?yny görecektir.

Bu bilince sahip olan insan, etrafynda gördü?ü her?eyde, kendisine Allah'y tanytacak sayysyz delille kar?yla?yr. Örne?in, çamurlu topraktan çykan rengarenk, ho? kokulu çiçekler, lezzetli sebze ve meyveler, bu güzelliklerin algylanmasyny sa?layan duyu organlary, içinde birçok kompleks sistemin mükemmel ve uyumlu bir biçimde çaly?ty?y insan vücudu, Dünyamyzy aydynlatan, ysytan ve bunun için bize en uygun mesafede ve büyüklükte yaratylmy? olan Güne?, kupkuru topra?y canlandyran ya?mur ve evrenin tümünü kapsayan bunlar gibi daha sayysyz deliller...

Bunlaryn tümü birer "iman hakikati"dir. Yani, ki?iyi imana götüren ve imanynyn artmasyna vesile olan gerçekler, yaratyly? mucizeleridir. Bu deliller üzerinde derin tefekkür eden her vicdanly insan Allah'yn varly?yny ve büyüklü?ünü açykça görerek iman edecektir. Yman edenler ise iman hakikatleri sayesinde  Allah'y daha yakyndan tanyyacak, O'na duyduklary iman, sevgi ve korku daha da artacaktyr. 


İman Hakikatlerinin Önemi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2017 © Ekitap Arşivi - .
.