Harun Yahya Dinsizliğin İlkel Mantığı E-BOOK - Harun Yahya Dinsizliğin İlkel Mantığı E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Dinsizliğin İlkel Mantığı E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 44 defa online okundu ve 43 defa indirildi.

Harun Yahya Dinsizliğin İlkel Mantığı E-kitap, Harun Yahya Dinsizliğin İlkel Mantığı E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Dinsizliğin İlkel Mantığı isimli kitabın açıklaması :

Kötülük, haksyzlyk, üzüntü, karamsarlyk, sykynty, yalnyzlyk, korku, stres, güvensizlik, vicdansyzlyk, endi?e, öfke, kyskançlyk, kin, uyu?turucu ba?ymlyly?y, ahlaksyzlyk, kumar, fuhu?, açlyk, fakirlik, yolsuzluk, hyrsyzlyk, kavga, dü?manlyk, cinayet, sava?, çaty?ma, zulüm, ölüm korkusu... Tüm bunlar, hemen her gün gazete ve televizyonlarda gördü?ünüz, günlük hayatta kar?yla?ty?ynyz hatta bizzat ya?ady?ynyz sorunlardandyr.

Peki insanlar bu kötülüklerle ?imdiye dek mücadele etmi?ler midir ya da etmek için bir gayretleri var mydyr? Elbette, dünyanyn hemen her döneminde insanlar bu sayylan olumsuzluklarla kar?y kar?yya kalmy?lar, bunlarla mücadele etmi?ler, ancak çareyi hep yanly? yöntemlerde aradyklary için bir türlü çözüm bulamamy?lardyr. Kurtulu?u kimi zaman de?i?ik yönetim biçimleri denemekte, kimi zaman sapkyn akymlara kapylmakta, devrimler yapmakta, ço?u kere de umursamazly?y tercih edip, tüm bu olumsuzluklary kabullenmekte aramy?lardyr.

Günümüzde insanlar genelde böyle bir ya?am tarzyna öylesine aly?my?lardyr ki yukaryda saydy?ymyz sorunlary hayatyn gerçe?i olarak kabul eder bunlaryn ya?anmady?y bir toplumun var olabilece?ini adeta imkansyz olarak görürler. Böyle bir ya?antydan memnun olmadyklaryny sürekli dile getirirler ama içinde bulunduklary ?artlarda ba?ka bir seçeneklerinin bulunmady?yny dü?ünerek bu ya?antyyy hemen kabullenirler.

Oysa dünyada, yukaryda sadece çok küçük bir kysmyna yer verdi?imiz bu olumsuzluklaryn hiçbirini ne ruhen ne de bedenen ya?amayan, sürekli bolluk, bereket, mutluluk, sevgi, saygy, huzur, güven, güzel ahlak, bary? ve dostluk gibi sayysyz nimet ve güzelliklerin sahibi olan insanlar da vardyr. Y?te bu insanlar Allah'yn ryzasy için ya?ayan, Kuran hükümlerine uyan, Allah'yn rahmetini ve cennetini uman gerçek dindarlar, yani müminlerdir.

Di?er bir deyi?le bu olumsuzluklaryn tek çözümü "gerçek din"in ya?anmasynda yatmaktadyr. Din ahlaky tam olarak ya?andy?y takdirde toplumlara hakim olan bu karanlyk tablo de?i?ecektir. Tüm insanlaryn ve toplumlaryn ça?lar boyu dü?ledikleri, iyilik ve güzelli?in hakim oldu?u böyle güzel bir atmosfer, ancak din ahlakynyn ya?anmasy ile mümkündür.

Ba?ta tasvir etti?imiz ortam ise din ahlaky ya?anmady?ynda, Allah'yn hükümleri gözardy edildi?inde kaçynylmaz olarak olu?ur. Di?er bir deyi?le din ya?anmady?y sürece insanlar bu olumsuzluklara mahkumdurlar. Çünkü bu, "dinsizli?in kabusu"dur.


Dinsizliğin İlkel Mantığı Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.