Harun Yahya İhtişam Her Yerde E-BOOK - Harun Yahya İhtişam Her Yerde E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   İhtişam Her Yerde E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 33 defa online okundu ve 41 defa indirildi.

Harun Yahya İhtişam Her Yerde E-kitap, Harun Yahya İhtişam Her Yerde E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan İhtişam Her Yerde isimli kitabın açıklaması :

Sabah kalkty?ynyzda yapty?ynyz i?leri bir an için aklynyzdan geçirin. Gözünüzü açarsynyz, nefes alyrsynyz, yatakta do?rulursunuz, kalkar ve yürürsünüz, yemek yersiniz, kyyafetlerinizi de?i?tirirsiniz. Annenizle veya karde?inizle konu?ursunuz, size söylediklerini duyarsynyz. Sonra dy?aryya çykarsynyz ya da pencereden dy?aryya bakarsynyz ve masmavi gökyüzünü görürsünüz. Belki o an pencerenin önünden uçan ku?laryn seslerini duyarsynyz. Dü?en bir yapra?y izlerken, a?açtaki olgunla?my? elmalary fark edersiniz. Güne?in sycakly?yny ve rüzgary yüzünüzde hissedersiniz. Sokakta yürüyen, arabalaryyla bir yerlere yeti?meye çaly?an insanlar vardyr. Kysacasy sizin için syradan bir gün ba?lamy?tyr. Gördü?ünüz, duydu?unuz ?eyler aly?ylmy?tyr; bu yüzden bunlaryn üzerinde dü?ünmeye bile gerek duymazsynyz.

Peki bir de ?öyle dü?ünün. Do?du?unuz günden itibaren tek bir odada ya?amynyzy sürdürdü?ünüzü farz edin. Bu oda dört duvardan olu?uyor olsun ve dy?aryyy görebilece?iniz küçük bir penceresi bile olmasyn. Sadece ihtiyacynyza yönelik birkaç mütevazi mobilya bu odaya konmu? olsun. Ya?amynyzy geçirdi?iniz bu odada size yalnyzca hayatynyzy sürdürebilmeniz için gerekli olan bir-iki çe?it yiyecek ve su verilsin. Odada, dy?arydan haber alabilmenizi sa?layacak herhangi bir ileti?im aracynyn, örne?in; bir telefon, radyo yada bir televizyonun da bulunmady?yny varsayalym. Dolayysyyla birçok konu hakkynda bilginiz olmayacaktyr.

Derken bir gün hayatynyzy geçirdi?iniz bu odadan çykaryldy?ynyzy ve dy? dünyayy gördü?ünüzü farz edin. Bu durumda dünya hakkynda neler dü?ünürsünüz?

Gözünüzün görebildi?i alanyn geni?li?i, y?y?yn varly?y, Güne?'in yüzünüze çarpan sycakly?y, gökyüzünün masmavi rengi, bembeyaz bulutlaryn varly?y sizi çok ?a?yrtacaktyr. Geceleri gökyüzünde beliren parlak y?ykly yyldyzlar, tüm ihti?amy ile gökyüzüne do?ru uzanan da?lar, insanlar için bir güzellik olan akarsular, göller, denizler, yeryüzüne hayat veren sa?anak ya?mur, yemye?il a?açlar, rengarenk menek?eler, papatyalar, karanfiller, güzel kokularyyla leylaklar, güller, her biri insana ayry lezzet veren portakallar, karpuzlar, erikler, çilekler, muzlar, ?eftaliler, insanda ?efkat duygusu uyandyran kediler, köpekler, tav?anlar, gazeller, hayranlyk verici estetikleri ve renkleriyle kelebekler, ku?lar, denizalty canlylary…. 


İhtişam Her Yerde Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.