Harun Yahya Hz. İsa Gelecek E-BOOK - Harun Yahya Hz. İsa Gelecek E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Hz. İsa Gelecek E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 50 defa online okundu ve 77 defa indirildi.

Harun Yahya Hz. İsa Gelecek E-kitap, Harun Yahya Hz. İsa Gelecek E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Hz. İsa Gelecek isimli kitabın açıklaması :

Hz. Ysa, di?er tüm peygamberler gibi Allah'yn insanlary do?ru yola ça?yrmakla görevlendirdi?i seçkin bir kuludur. Ancak Hz. Ysa'yy di?er peygamberlerden ayyran bazy özellikler vardyr. Bunlardan en önemlisi onun halen ölmemi?, Allah katyna yükseltilmi? ve yeryüzüne tekrar geri dönecek olmasydyr.

Birçok kimsenin sandy?ynyn aksine Hz. Ysa çarmyha gerilip öldürülmemi?, ba?ka bir sebeple de ölmemi?tir. Kuran'da onu asamadyklary ve öldüremedikleri kesin bir ?ekilde belirtilir ve Allah'yn onu Kendi katyna yükseltti?i haber verilir. Hiçbir ayette Hz. Ysa'nyn öldü?ünden ya da öldürüldü?ünden söz edilmez. Bunlaryn yany syra, Kuran'da Hz. Ysa hakkynda öyle bilgiler verilir ki, bunlar tarihte henüz gerçekle?memi?tir ve bu olaylaryn gerçekle?mesi ancak Hz. Ysa'nyn yeryüzüne geri dönmesi ile mümkün olacaktyr. Kuran'yn haber verdi?i olaylaryn gerçekle?ece?inden ise hiçbir ku?ku yoktur.

Buna ra?men birçok insan Hz. Ysa'nyn geçmi?te "bir ?ekilde" öldü?ünü ve bir daha yeryüzüne geri dönmeyece?ini sanmaktadyr. Bu inanç, Kuran'y bilmemekten kaynaklanan önemli bir yanylgydyr. Kuran dikkatli bir gözle incelendi?inde Hz. Ysa     hakkyndaki ayetlerin gerçek anlamlary ortaya çykmaktadyr.

Hz. Ysa'nyn yeryüzüne yeniden gönderilece?i, Peygamberimiz (sav) tarafyndan da müjdelenmi? ve onun gönderilece?i dönem olan "ahir zaman"da tüm yeryüzünün bary?, adalet, huzur ve refahla dolaca?y haber verilmi?tir.

"Ahir zaman" ifadesi anlam olarak son dönem, son zaman demektir. Yslam'a göre ahir zaman kavramy kyyamete yakyn bir zamanda, Kuran ahlakynyn üstün olaca?y, insanlar arasynda yaygyn olarak ya?anaca?y bir dönemi ifade eder.

Ynsanlaryn hayalinde her zaman için daha güzele, daha iyiye yönelik bir özlem bulunmaktadyr. Daha güzel bir manzara, daha güzel yiyecekler toplumsal sorunlaryn ya?anmady?y huzurla dolu bir hayat, bolluk, güzellik…

Y?te ahir zaman da tüm bu "daha iyi", "daha güzel" kavramlaryny içinde baryndyran bir ça?y ifade eder. Ahir zaman, sykyntynyn yerini bollu?un ve bereketin, adaletsizli?in yerini adaletin, ahlaksyzly?yn yerini güzel ahlakyn, karga?anyn yerini bary? ve huzurun aldy?y ve tüm inanan kullaryn yyllardyr özlemini duydu?u, Yslam ahlakynyn ya?andy?y kutlu bir dönemdir.

Bu kitapta Hz. Ysa'nyn ölmedi?inin, Allah katyna yükseldi?inin ve ahir zamanda yeryüzüne yeniden gönderilece?inin delillerini Kuran ayetleri y?y?ynda inceleyece?iz. Ancak daha önce bu konuyla do?rudan ilgili bazy temel bilgileri hatyrlamakta fayda var.


Hz. İsa Gelecek Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.