Harun Yahya Hücredeki Mucize E-BOOK - Harun Yahya Hücredeki Mucize E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


Harun Yahya   >   Hücredeki Mucize E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 31 defa online okundu ve 46 defa indirildi.

Harun Yahya Hücredeki Mucize E-kitap, Harun Yahya Hücredeki Mucize E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Hücredeki Mucize isimli kitabın açıklaması :

kimyanyn ilgi alanyna girer. Buna göre, insan hücresi ile ilgili bir kitap, ancak bir biyoloji ya da kimya kitaby olmalydyr. Oysa elinizde tuttu?unuz kitap kesinlikle bir kimya ya da biyoloji kitaby de?ildir. Amaç, okuyucunun konu hakkyndaki bilimsel birikimini artyrmak, ona biyolojik detaylar ö?retmek de de?ildir. Çünkü hücre hakkyndaki biyoloji bilgisini artyrmak insana tek ba?yna fazla bir ?ey kazandyrmaz. Bu bilgiler zaten okullarda ö?rencilere aktarylyr, ama ço?u bunlary çok kysa sürede bir daha hatyrlamamak üzere unutur. Bunun nedeni, okullarda ö?rencilere verilen bu tür bilgilerin tamamen çarpyk bir mantyk örgüsü içinde sunulmasydyr.

Aslynda bu çarpyk mantyk, genç insana hayatynyn ba?langycyndan itibaren a?ylanmaya ba?lanyr. Küçük çocuk dünyayy gözlemlemeye ba?lar ba?lamaz etrafyndaki ?eylere ?a?yryr ve sorular sorar. Örne?in güne?e bakar, ?a?yryr ve sorar: Nasyl olmaktadyr da böylesine büyük bir ate? topu havada durmakta ve insanlar için en uygun olan mesafeden, en uygun miktarda ysy ve y?y?y vermektedir? Onu oraya kim, nasyl ve niçin koymu?tur?

Ancak çocuk büyük olasylykla bu ve benzeri sorularyna ?öyle bir cevap alacaktyr: Güne? binlerce yyldyr orada durmaktadyr, bu son derece normal bir ?eydir. Ayryca onu oraya kimse koymamy?tyr. Büyük bir patlama sonucu "tesadüfen" bulundu?u yere yerle?mi?, dünya da "tesadüfen" insan ya?amy için ideal bir mesafede olu?mu?tur.

Oysa e?er bu çocuk bilinç ve vicdan sahibi bir toplum içinde büyüseydi, ?u cevaby alyrdy: Güne?in insanlara ysy ve y?yk vermesi, Allah'yn synyrsyz bilgisinin ve kusursuz yaraty?ynyn bir yansymasydyr. E?er O dilemese, güne? olmazdy ve biz de dünya üzerinde ya?am sürdüremezdik. Ya da güne? dünyaya daha uzak veya yakyn olurdu da yine ya?ama ?ansymyz olmazdy. Güne?, etrafymyzdaki her?ey gibi Allah'yn bir mucizesi ve rahmetidir. O'nu sürekli hatyrda tutmamyza ve O'na ?ükretmemize aracy olmalydyr. 


Hücredeki Mucize Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2017 © Ekitap Arşivi - .
.