Harun Yahya Hazreti Muhammed E-BOOK - Harun Yahya Hazreti Muhammed E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


Harun Yahya   >   Hazreti Muhammed E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 31 defa online okundu ve 60 defa indirildi.

Harun Yahya Hazreti Muhammed E-kitap, Harun Yahya Hazreti Muhammed E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Hazreti Muhammed isimli kitabın açıklaması :

Peygamber Efendimiz, Allah'yn "… ancak o, Allah'yn Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi, 40) ayetiyle bildirdi?i gibi insanlar için son peygamber olarak gönderilen, Allah'yn en son hak kitabyny vahyetti?i, güzel ahlaky, takvasy, Allah'a olan yakynly?y ile insanlara örnek kyldy?y, Allah'yn dostu, Rabbimizin katynda üstünlü?ü olan, müminlerin de dostu, en yakyny ve velisidir.

Allah, "Gerçek ?u ki, Biz senin üzerine 'oldukça a?yr' bir söz (vahy) byrakaca?yz" (Müzzemmil Suresi, 5) ayetiyle de bildirdi?i gibi son peygamber olan Hz. Muhammed (sav)'e önemli bir sorumluluk vermi?tir. Peygamberimiz (sav) ise, Allah'a olan güçlü imany ile, Allah'yn kendisine verdi?i sorumlulu?u en güzeliyle yerine getirmi?, insanlary Allah'yn yoluna, hidayete davet etmi? ve tüm inananlaryn yol göstericisi ve aydynlatycysy olmu?tur.

Peygamberimiz (sav)'i görmemi? olsak bile, Kuran ayetlerinden ve hadis-i ?eriflerden, güzel tavyrlaryny, konu?malaryny, gösterdi?i güzel ahlaky tanyyabilir, ona benzemek, ahirette onunla yakyn bir dost olabilmek için elimizden gelen çabayy en fazlasyyla gösterebiliriz. Günümüzde insanlar, özellikle de gençler birçok insany kendilerine örnek almakta, onlaryn tavyr ve konu?malaryna, üsluplaryna, giyim tarzlaryna özenmekte, onlar gibi olmaya çaly?maktadyrlar. Ancak bu insanlaryn büyük bir ço?unlu?u do?ru yolda olmady?y gibi, tavyr ve ahlak güzelli?ine de sahip de?ildirler. Bu nedenle insanlary do?ru olana, en güzel ahlak ve tavyra özendirmek önemli bir sorumluluktur. Bir Müslümanyn, tavryna ve ahlakyna özenmesi, benzemek için çaba göstermesi gereken ki?i, Hz. Muhammed (sav)'dir. Allah bu gerçe?i bir ayetinde ?öyle bildirmektedir:

 

Andolsun, sizin için, Allah'y ve ahiret gününü umanlar ve Allah'y çokça zikredenler için Allah'yn Resûlü'nde güzel bir örnek vardyr. (Ahzab Suresi, 21)

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) gibi di?er peygamberler de, Allah'yn müminler için örnek kyldy?y, Allah'yn razy oldu?u ki?ilerdir. Allah, Yusuf Suresi'nde ?öyle bildirmektedir:


Hazreti Muhammed Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2017 © Ekitap Arşivi - .
.