Harun Yahya Hayatın Gerçek Kökeni E-BOOK - Harun Yahya Hayatın Gerçek Kökeni E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Hayatın Gerçek Kökeni E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 54 defa online okundu ve 48 defa indirildi.

Harun Yahya Hayatın Gerçek Kökeni E-kitap, Harun Yahya Hayatın Gerçek Kökeni E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Hayatın Gerçek Kökeni isimli kitabın açıklaması :

Kendisinin ve tüm di?er canlylaryn nasyl var olduklary sorusunu ara?tyran insan iki farkly açyklama ile kar?y kar?yya kalyr. Birincisi, insan dahil tüm canlylaryn bilinçli bir ?ekilde tasarlandyklary anlamyna gelen "yaratyly?"açyklamasydyr. Ykinci açyklama ise, canlylaryn bilinçli bir tasarymyn de?il, do?al süreçlerin ve rastlantysal etkilerin ürünü olduklaryny savunan "evrim"teorisidir.

Evrim teorisi, yakla?yk bir buçuk yüzyyldyr bilim dünyasynda yaygyn bir kabul görmektedir. Biyoloji bilimi, evrimsel kavramlarla tanymlanmaktadyr. Bu nedenle de ço?u insan, yaratyly? ve evrim açyklamalaryndan bilimsel olanynyn evrim oldu?unu sanyr. Evrimi, gözlemsel bilimin bulgularyyla desteklenen bir teori, yaratyly?y ise sadece kabule dayanan bir inanç zanneder. Oysa aksine, bilimsel bulgular evrim teorisinin lehinde de?ildir. Özellikle, son 10-20 yyl içinde elde edilen bulgular, evrim teorisinin temel varsayymlary ile açyk bir biçimde çeli?mektedir. Paleontoloji, biyokimya, popülasyon geneti?i, kar?yla?tyrmaly anatomi, biyofizik gibi pek çok bilim daly, canlyly?yn evrim teorisinin iddia etti?i gibi do?al süreçler ve rastlantysal etkilerle açyklanamayaca?yny göstermektedir.

Bu kitapta evrim teorisinin kar?yla?ty?y bu bilimsel krizi inceleyece?iz. Kitap tümüyle bilimsel bulgulara dayanylarak hazyrlanmy?tyr. Evrim teorisini bilim adyna savunanlaryn, mutlaka bu bulgularla yüzle?meleri ve ?imdiye kadar sahip olduklary bazy önkabulleri sorgulamalary gerekmektedir. E?er bundan kaçynyrlar ise, evrim teorisine olan ba?lylyklarynyn bilimsel de?il, tümüyle dogmatik bir ba?lylyk oldu?unu fiilen kabul etmi? olacaklardyr.

 


Hayatın Gerçek Kökeni Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.