Harun Yahya Harika Canlılar E-BOOK - Harun Yahya Harika Canlılar E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Harika Canlılar E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 39 defa online okundu ve 50 defa indirildi.

Harun Yahya Harika Canlılar E-kitap, Harun Yahya Harika Canlılar E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Harika Canlılar isimli kitabın açıklaması :

Yeryüzünde bildi?imiz ya da bilmedi?imiz sayysyz canly türü ya?ar. Hergün kar?yla?ty?ymyz kedi köpek gibi sevimli dostlarymyzdan balta girmemi? ormanlarda ya?ayanlara kadar, her hayvanyn kendine özgü harika özellikleri, hayret verici yetenekleri vardyr. Örne?in arylary tanydykça nasyl olup da bu kadar kusursuz petekler ördüklerine, matematikçiler gibi hesaplar yaptyklaryna ?a?yryryz. Timsahlaryn ya da arslanlaryn yavrularyna olan dü?künlüklerini gördükçe nasyl olup da bu vah?i hayvanlaryn bu kadar ?efkatli davrandyklaryny dü?ünürüz. Hiç durmadan binlerce kilometrelik yol a?arak göç eden küçücük ku?laryn bu zor i?i nasyl ba?ardyklary sorusunun cevabyny bulmaya çaly?yryz. Biraz daha detayly bilgiler edindikçe hayretimiz giderek artar.

Her canlynyn farkly bir vücut yapysy vardyr. Kimi uçarak, kimi yüzerek ya?amyny sürdürür. Örne?in balyklar tam denizde ihtiyaç duyacaklary ?ekilde bir vücut yapysyna sahiptirler. Su altynda ya?amalaryny sa?layacak ci?erleri, gözleri ve derileri vardyr. Ku?laryn akci?erleri ve tüyleri de uçmalaryny sa?layacak bir yapydadyr. Elbette ki bu yeteneklere ya da ola?anüstü i?ler ba?armalaryny sa?layan vücut yapylaryna canlylar kendi kendilerine sahip olmamy?lardyr. Birbirinden hayret verici i?leri yapmayy akledenler canlylaryn kendileri de?ildir. Yapacaklary i?leri tesadüfen ö?renmi? de olamazlar. Yaptyklary her?eyi onlara ö?reten biri olmasa, bütün bunlary bilmeleri mümkün de?ildir. Ayryca ihtiyaçlary olan vücut yapylaryny da onlar için tasarlayan ve vücutlaryna yerle?tiren biri olmalydyr. Sahip olduklary her?eyi onlara veren, çok üstün bir akyl ve güç sahibinin var oldu?u kesin bir gerçektir. Y?te bu güç sahibi bizi ve di?er bütün canlylary yaratan Rabbimizdir. Sahip olduklary her özelli?i canlylara Allah vermi?tir. 


Harika Canlılar Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.