Harun Yahya Hayalin Diğer Adı Madde E-BOOK - Harun Yahya Hayalin Diğer Adı Madde E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


Harun Yahya   >   Hayalin Diğer Adı Madde E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 39 defa online okundu ve 46 defa indirildi.

Harun Yahya Hayalin Diğer Adı Madde E-kitap, Harun Yahya Hayalin Diğer Adı Madde E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Hayalin Diğer Adı Madde isimli kitabın açıklaması :

Bu kitapta anlatylanlar, bugüne kadar pek çok insany ola?anüstü derecede ?a?yrtan, hayata baky? açylarynyn tamamen de?i?mesine sebep olan, son derece önemli ve büyük bir gerçektir. Bu gerçe?i ?öyle özetleyebiliriz: "Dünyada ya?ady?ymyz hayatyn birer parçasy olan tüm olaylar, insanlar, binalar, ?ehirler, arabalar, mevkiler, kysacasy hayatymyz boyunca gördü?ümüz, tuttu?umuz, dokundu?umuz, koklady?ymyz, tatty?ymyz, dinledi?imiz her?ey, gerçekte beynimizde olu?an görüntü ve hislerdir." 

Biz, bize verilen telkinle bunlaryn, beynimizin dy?yndaki bir dünyada sabit olduklaryny, her birinin maddesel varlyklar olduklaryny ve bizim bu nedenle bunlaryn asyllaryny gördü?ümüzü, hissetti?imizi zannederiz. Oysa, biz hiçbir varly?yn aslyny asla göremeyiz ve bu varlyklaryn asyllaryna asla dokunamayyz. Kysacasy bizim hayatymyz boyunca madde sandy?ymyz her?ey aslynda bir hayal  olarak beynimizde meydana gelen görüntülerden olu?maktadyr.

Bu kitabyn konusunu olu?turan bu gerçek, bir felsefe veya herhangi bir fikir de?ildir. Aksine bugün modern bilimin kesin olarak ispatlady?y ve inkary kesinlikle mümkün olmayan teknik bir gerçektir. Bugün typ, biyoloji, fizik, nöroloji, beyin ve ilgili tüm alanlarda uzman olan hangi bilim adamyna "biz dünyayy nasyl ve nerede görüyoruz?" diye sorulsa, verdikleri tek cevap vardyr: tüm dünyayy beynimizdeki görme merkezinde görürüz.

21. yüzyylda bilimin kesin olarak ortaya çykardy?y, insanda büyük bir ?a?kynlyk ve hayret uyandyran bu bilginin bizi ula?tyrdy?y en önemli sonuçlardan biri ise ?u iki sorunun cevabydyr: "e?er tüm dünya hayatymyz, beynimizde meydana gelen görüntüler ise, bu görüntüleri beynimizde olu?turan kimdir? Beynimizde olu?an bu görüntüleri beynimizin içinde bir gözü olmadan izleyen ve izlediklerinden zevk alan, sevinen, heyecan duyan kimdir?" Bu kitapta bu çok önemli iki sorunun da cevabyny bulacaksynyz.


 


Hayalin Diğer Adı Madde Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2017 © Ekitap Arşivi - .
.