Harun Yahya Güzel Söze Uymanın Önemi E-BOOK - Harun Yahya Güzel Söze Uymanın Önemi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Güzel Söze Uymanın Önemi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 49 defa online okundu ve 50 defa indirildi.

Harun Yahya Güzel Söze Uymanın Önemi E-kitap, Harun Yahya Güzel Söze Uymanın Önemi E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Güzel Söze Uymanın Önemi isimli kitabın açıklaması :

Allah'a ça?yran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben Müslümanlardanym" diyenden daha

güzel sözlü kimdir? (Fussilet Suresi, 33)

 

Güzel söz söylemek denince insanlaryn ço?u bunu iltifat etmek, sevgiyi dile getirmek ya da umut veren konu?malar yapmak olarak algylar. Oysa Allah'yn Kuran'da bizlere ö?retti?i güzel söz, her ne kadar bu sayylanlary içine alsa da, çok daha farkly ve geni? bir anlam içerir. Allah güzel sözü bizlere "Allah'a ça?yran, salih amelde bulunan ve: 'Gerçekten ben Müslümanlardanym' diyenden daha güzel sözlü kimdir?" (Fussilet Suresi, 33) ayetiyle tarif eder. Yani asyl güzel söz insanlary Allah'a ça?yran, Kuran'a uymaya davet eden sözdür. Güzel sözü söyleyen, yani Allah'a ça?yranlar ise yalnyzca iman edenlerdir.

Allah'yn dinini anlatmak, Kuran ile ö?üt vermek, iyili?i emredip kötülükten men etmek, Allah'yn ayetlerini hatyrlatmak; bunlaryn hepsi birer ça?rydyr ve bir insana söylenebilecek en hayyrly, en güzel sözlerdir. Müminlerin insanlary Kuran ahlakyna yönelten bu sözleri, do?rudan kar?ylaryndaki ki?iyi ho?nut etmeye yönelik olmady?y gibi, herhangi bir menfaate yönelik de de?ildir. Tüm bu sözlerin tek bir hedefi vardyr; Allah'y razy etmek ve kar?ydaki ki?inin de Allah'yn razy olaca?y ahlakta bir insan olmasyna vesile olmak... Hedef bu olunca Allah'y zikretmek, güzel ahlaky anlatmak ve ahireti kazanmaya ça?yrmak gibi, kimi zaman ki?iye eksik oldu?u yönlerde ö?üt vermek, Kuran ayetleri do?rultusunda hatalaryny ele?tirmek, korkup sakynmasyny hatyrlatmak da ayny ?ekilde güzel sözdür.

Gerçek anlamda güzel sözün ne oldu?unu, ?öyle bir örnekle zihninizde daha iyi canlandyrabilirsiniz: Bir an için kendinizi sonsuz cehennem azabynyn yanyba?ynda dü?ünün. Orada azaptan azaba sürülen, pi?manlyk içinde yalvaran, ate?in içinden çykamamanyn deh?etini ya?ayan, kaynar suya sunulan, uzun sütunlara ba?lanan insanlary görür ve sizi bu yakycy azaba sürükleyecek en ufak bir hataya dahi dü?memek için olanca dikkatiniz ve titizli?iniz ile Allah'yn ryzasyny ararsynyz. En korktu?unuz ve sakyndy?ynyz ?ey ise Allah'yn ryzasyny kaybetmek olur. Böyle bir durumda yanynyzda bulunan bir ki?inin size Kuran ile ö?üt vermesi, hataya dü?ebilece?iniz bir tavra kar?y sizi uyarmasy ya da Allah'yn ryzasyna yönelik hatyrlatmalarda bulunmasy size söylenebilecek en güzel, en hayyrly ve en hikmetli sözlerdir. Cehennem azabyny yanyba?ynda hisseden bir ki?i olarak, söylenenlere ne kar?y koyar, ne yapty?ynyz hatalara gerekçe olarak türlü mazeretler öne sürer, ne de tüm bunlar gururunuza a?yr geldi?i için kabul etmemezlik yaparsynyz. O anda hatalarynyzy düzeltmenin ne kadar hayati önemde oldu?una samimi olarak kanaat getirdi?iniz için her türlü ö?üde açyk olursunuz. Daha duydu?unuz anda sizin hayrynyz için söylenen bu sözlere cany gönülden uyar, kar?ynyzdaki ki?iye ise bu yaptyklary nedeniyle çok büyük bir minnettarlyk duyar ve hatta ondan size yeni ö?ütler vermesini talep edersiniz.


Güzel Söze Uymanın Önemi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.