Harun Yahya Gözdeki Mucize E-BOOK - Harun Yahya Gözdeki Mucize E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Gözdeki Mucize E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 61 defa online okundu ve 56 defa indirildi.

Harun Yahya Gözdeki Mucize E-kitap, Harun Yahya Gözdeki Mucize E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Gözdeki Mucize isimli kitabın açıklaması :

Bu cümleyi siz okuyup bitirinceye kadar gözünüzde yakla?yk yüz milyar (100.000.000.000) i?lem yapyldy. Belki inanmasy güç fakat dünyanyn en muhte?em aygytlaryndan bir çiftine sahipsiniz. Ynsano?lu halen bir benzerini üretemedi. Üretmek ?öyle dursun, bu sistem hakkynda bilinenler bilinmeyenlerin yanynda hiç kalyyor.

Ya?amynyzda sahip oldu?unuz her?ey gözleriniz sayesinde bir anlam kazandy. Ailenizi, dostlarynyzy, evinizi, i?inizi, kysaca ya?amynyz boyunca kar?yla?ty?ynyz her?eyi gerçek anlamyyla gözleriniz sayesinde tanydynyz. Onlarsyz dy? dünyayy hiçbir zaman tam olarak bilemezdiniz. Gözleriniz olmasaydy bir rengin, bir ?eklin, bir manzaranyn, bir insan yüzünün, güzellik denen kavramyn nasyl bir ?ey oldu?unu hiçbir zaman hayalinizde canlandyramazdynyz. Fakat, gözleriniz var, bu sayede etrafynyzy görüyor, ?u anda da önünüzdeki yazyyy okuyorsunuz.

Dahasy, görmek için hiçbir çaba harcamyyorsunuz; sadece görmek istedi?iniz ?eye do?ru bakyyorsunuz. Gözünüze, gözün içindeki organellere, gözden beyne giden sinirlere ve beyninize "bakyn, görün, ?u i?lemleri yapyn" emri vermiyorsunuz. Typky yeryüzünde ya?ayan ve ya?amy? milyarlarca insan gibi sadece bakyyor ve görüyorsunuz. Bir cisme odaklanyp onu net görmek için göz merce?inizin cismin uzakly?yna göre almasy gereken yaryçapyn optik ölçümlerini, merce?e ba?ly kaslaryn çok hassas kasylma oranlaryny hesaplamyyorsunuz. Yalnyzca o cismi net görmek istiyorsunuz, gerisi saniyenin çok küçük bir diliminde sizin için otomatik olarak hallediliyor. Bunun ne kadar büyük bir mucize oldu?u, bu kadar insan gibi belki bugüne kadar sizin de aklynyza gelmedi.


Gözdeki Mucize Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.