Harun Yahya Gözardı Edilen Kuran Hükümleri E-BOOK - Harun Yahya Gözardı Edilen Kuran Hükümleri E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Gözardı Edilen Kuran Hükümleri E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 47 defa online okundu ve 45 defa indirildi.

Harun Yahya Gözardı Edilen Kuran Hükümleri E-kitap, Harun Yahya Gözardı Edilen Kuran Hükümleri E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Gözardı Edilen Kuran Hükümleri isimli kitabın açıklaması :

Bir kysym insanlar dine inandyklary ve neredeyse hemen her gün Kuran'y okuduklary halde Kuran'da yer alan ayetlerin bazylaryny rahatlykla gözardy edebilmektedirler. Kimileri bu hataya bilinçsizce dü?erken, kimileri de bu hükümleri, kendi ürettikleri Kuran dy?y bir manty?yn etkisiyle bile bile önemsememektedirler. Tüm bunlary yaparken Kuran hükümlerini bile bile gözardy etmenin Allah katynda kendilerine nasyl bir sorumluluk yükleyece?ini ve kendilerini Allah'yn ryzasyndan nasyl uzakla?tyraca?yny ise hiç dü?ünmemektedirler. Oysaki Kuran ayetlerinde Allah'yn hükümlerini dikkate almayan kimselerin ahirette azapla kar?yla?abilecekleri önemle hatyrlatylan bir konudur.

Bu zihniyete sahip olan kimseler Kuran dy?y bir manty?a dayanarak Allah'yn hükümleri arasynda bir önem ve öncelik syralamasy yapmy?lardyr. Hatta kimi hükümleri de tamamen hayatlaryndan çykararak bir kenara byrakmy?lardyr. Bu çarpyk din anlayy?y, yüzyyllaryn birikimi olan bir gelenekler dizisi ?eklinde, nesilden nesile aktarylarak günümüze dek ula?my?tyr. Bu yaygyn dine göre, öncelikli görülen hükümler ihmal edilince vicdani bir rahatsyzlyk duyulabilir. Ancak Kuran'da yer almasyna ra?men, ayny derecede önem verilmeyen emir ve yasaklar ihmal edilince ki?i hiçbir rahatsyzlyk hissetmez. Kuran'da farz oldu?u açykça bildirilen birçok konu, "yaparsan sevaptyr, yapmazsan da bir ?ey olmaz" manty?yyla de?erlendirilir. Sakynylmasy gereken yasaklar ise, "Allah affeder" manty?yyla rahatlykla çi?nenir.

Oysa Kuran'yn hiçbir ayetinde böyle bir ölçüden bahsedilmemektedir. Namaz, oruç gibi ibadetler nasyl Allah'yn kesin emirleriyse, Kuran'da bildirilen di?er emir ve yasaklar da ayny ?ekilde tüm müminlerin uymalary gereken kesin hükümlerdir. 


Gözardı Edilen Kuran Hükümleri Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.