Harun Yahya Global Masonluk E-BOOK - Harun Yahya Global Masonluk E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Global Masonluk E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 106 defa online okundu ve 132 defa indirildi.

Harun Yahya Global Masonluk E-kitap, Harun Yahya Global Masonluk E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Global Masonluk isimli kitabın açıklaması :

Bu kitapta, materyalist felsefeye dayaly mevcut dünya sisteminin en büyük mimary olan, ancak bu kimli?ini perde arkasynda tutan mason örgütünü inceleyece?iz. Kitabymyzyn bu ilk cildi, masonlu?un felsefesini gözler önüne sermekte ve bu felsefeyi önce Baty dünyasyna, sonra da dünyanyn di?er medeniyetlerine nasyl yerle?tirdi?ini göstermektedir. Ykinci ciltte, masonlu?un günümüzdeki uluslararasy örgütlenmesi ve faaliyetleri, üçüncü ciltte ise Türkiye içindeki gizli faaliyetleri ortaya konacaktyr. Türkiye'deki "Sabetaycy" örgütlenmenin yapysy, masonlar ile ortak faaliyetleri ve bu faaliyetleri yürüten önemli isimlerin listeleri, yine üçüncü cildin konulary arasynda yer almaktadyr.

Elinizdeki ciltte incelenen konu, "masonlu?un dine kar?y verdi?i sava?yn tarihi" olarak da özetlenebilir. Kitabyn ilerleyen bölümlerinde, Avrupa'yy dinden uzakla?tyran, bunun yerine materyalist felsefenin hakimiyeti altynda yeni bir düzen kuran ve sonra da bu düzeni Avrupa dy?yndaki di?er co?rafyalara ihraç etmeye kalkan masonlu?un gerçek hikayesi anlatylacaktyr. Masonlu?un bu düzeni kurmak ve korumak için hangi yöntemleri kullandy?y da ortaya çykarylacaktyr.

Dahasy, masonlu?un gerçek felsefesi gözler önüne serilecektir. Masonlaryn, "insan sevgisi", "akyl ve bilim yolu" gibi olumlu kavramlarla kamufle ettikleri din-kar?yty materyalist felsefeleri açyklanacak, bunun geçersizli?i ve gerçek kökenleri üzerinde durulacaktyr.

 


Global Masonluk Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.