Harun Yahya Gerçek Atatürkçülük E-BOOK - Harun Yahya Gerçek Atatürkçülük E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Gerçek Atatürkçülük E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-01 tarihinden bu yana 70 defa online okundu ve 75 defa indirildi.

Harun Yahya Gerçek Atatürkçülük E-kitap, Harun Yahya Gerçek Atatürkçülük E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Gerçek Atatürkçülük isimli kitabın açıklaması :

Atatürk'ün kurdu?u Cumhuriyet'in yylmaz bekçileri olarak, O'nun mirasyny gere?i gibi ta?yyabilmek için, "Gerçek Atatürkçülük"ün nasyl olmasy gerekti?ini do?ru kavramak gerekir. Bu önemli gerçe?in kavranmasy bilinçli her Türk ferdi için büyük bir vazife ve sorumluluktur.

Bir kysym ideolojik çevreler ve karanlyk çykar odaklary Atatürk'ü ve Atatürkçülü?ü gerçek kimli?inden uzakla?tyrmak arzusundadyrlar. Bu suretle, Ulu Önder'in Türk halky üzerindeki derin sevgi ve saygysyny, yol gösterici ve örnek te?kil edici özelli?ini istismar ederek, kendi çykar ve beklentileri do?rultusunda kasytly olarak çarpytylmy? bir Atatürk imajy çizmeye çaly?maktadyrlar. Bu büyük zatyn manevi ?ahsiyetini kendi karanlyk emelleri yönünde kullanmak istemektedirler.

Söz konusu  çevrelerin bu konudaki ysrarly çabalary o kadar ileri boyutlara varmy?tyr ki Atatürk güya dine kar?y, komünist ve materyalist biri olarak gösterilmeye çaly?ylmy?tyr. Dahasy, Atatürk'ün materyalist oldu?u savunulurken, dindar olmakla Atatürkçü olmak adeta bütünüyle birbirine zyt kavramlar olarak öne sürülmü?tür.


Gerçek Atatürkçülük Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.