Ayla Ödekan Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye 1908-1980 E-BOOK - Ayla Ödekan Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye 1908-1980 E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ayla Ödekan   >   Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye 1908-1980 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-04-30 tarihinden bu yana 179 defa online okundu ve 616 defa indirildi.

Ayla Ödekan Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye 1908-1980 E-kitap, Ayla Ödekan Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye 1908-1980 E-Book
Ayla Ödekan tarafından yazılan ve Tarih , kategori klasmanında olan Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye 1908-1980 isimli kitabın açıklaması :

Türkiye Tarihi, O?uz Akkan ile Sina Ak?in'in 1980 yylynda olu?turduklary bir tasarynyn ve uzunca bir çaly?ma ve hazyrlyk döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi 5 ciltten olu?maktadyr. Her ciltte, dönemin siyaset, iktisat, dü?ünce, mimarlyk ve sanat tarihleri ayry bölümlerde incelenmektedir. 1. Cilt Osmanly Devleti öncesindeki Türkleri ele almaktadyr. 2. Cilt Osmanly Tarihini 1600 yylyna de?in gözden geçirmektedir. 3. Cilt 1600-1908 yyllaryny kapsyyor. 4. Cilt 1908-1980 dönemini inceliyor. 5. Cilt 1980-1995 dönemini, yani ?imdiki Türkiye'yi ele alyyor.Sina Ak?in yazarlar kadrosunu olu?turmu? ve yayyn yönetmenli?ini üstlenmi?tir. Siyaset Tarihi bölümlerinin yazarlary Ümit Hassan, Metin Kunt, Sina Ak?in, Mete Tunçay, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Bülent Tanör'dür. Yktisat Tarihi bölümlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi, Korkut Boratav, Zafer Toprak yazmy?lardyr. Dü?ünce Tarihi bölümleri Ümit Hassan, Hüseyin Yurdaydyn, Sina Ak?in, Selahattin Hilav, Murat Kato?lu tarafyndan kaleme alynmy?tyr. Mimarlyk ve Sanat tarihi bölümlerinin tek yazary Ayla Ödekan'dyr.Sina Ak?in Türkiye Tarihi'nin amacyny ?öyle açyklamaktadyr: "... Türkiye'de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarih genellikle yüzeysel bir tarihtir. Okullarda ö?renciler için tarih en çekilmez, ezbere dayaly, anlamsyz ders durumundadyr. Üniversite tarih bölümlerinin puanlary, yani tarihçili?e ra?bet, çok dü?üktür. Tarih, birçoklarymyzyn gözünde gerçe?in ara?tyrylaca?y, heyecan verici bir bilim daly de?il, kabul edilmi? belirli ideolojik ya da siyasal tutumlary destekleyecek kanytlaryn derlenece?i bir alandan ibarettir. Y?te biz, bu kitabyn, ülkemiz tarihçili?ini hal-i pur melalinden kurtarmaya belki mütevazi bir katkysy olur diye dü?ündük."Elinizdeki bu cilt, 1908-1980 dönemi tarih için vazgeçilmez bir kaynak niteli?indedir. Yakyn geçmi?in karma?ykly?yna y?yk tutaca?yna inanyyoruz.


Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye 1908-1980 Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.