Harun Yahya Darwinizm'in Kanlı ݝdeolojisi Faşizm E-BOOK - Harun Yahya Darwinizm'in Kanlı ݝdeolojisi Faşizm E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Darwinizm'in Kanlı ݝdeolojisi Faşizm E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-01 tarihinden bu yana 53 defa online okundu ve 54 defa indirildi.

Harun Yahya Darwinizm'in Kanlı ݝdeolojisi  Faşizm E-kitap, Harun Yahya Darwinizm'in Kanlı ݝdeolojisi  Faşizm E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Darwinizm'in Kanlı ݝdeolojisi Faşizm isimli kitabın açıklaması :

Fa?izm, 20. yüzyylda do?mu? ve yayylmy? bir ideoloji olarak bilinir. I. Dünya Sava?y'nyn hemen ardyndan dünyada hyzla yayylmy?, Almanya ve Ytalya ba?ta olmak üzere Yunanistan, Yspanya ve Japonya gibi ülkelerde fa?ist yönetimler iktidary ele geçirmi?lerdir. Bu ülkelerde ya?ayan insanlar fa?ist yönetimlerin baskycy ve ?iddet yanlysy yönetimleri yüzünden çok büyük acylar çekmi?ler ve  insanlyk dy?y vah?etlere maruz kalmy?lardyr. Çözümü ise bu güç ve ?iddet kar?ysynda sinmekte bulmu?lardyr. Kavganyn, kaba kuvvetin, saldyrganly?yn, kan dökücülü?ün, ?iddetin hakim oldu?u bu sistemlerde, ba?ta bulunan fa?ist diktatör ve yönetici kadro, kurduklary milis organizasyonlar, gizli polis örgütleri ve fa?ist birliklerle toplum üzerinde terör estirmi?lerdir. Üstelik fa?ist ideolojiyi, e?itimden kültüre, dinden sanata, devlet yapysyndan askeri sisteme, polis te?kilatyndan insanlaryn özel ya?amyna dek hemen her alanda hayata geçirmi?lerdir. Fa?izmin ba?latty?y II. Dünya Sava?y ise, insanlyk tarihinin en büyük felaketlerinden biri olmu? ve ardynda 55 milyon ölü byrakmy?tyr.


Darwinizm'in Kanlı ݝdeolojisi Faşizm Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.