Harun Yahya Evrim Aldatmacası E-BOOK - Harun Yahya Evrim Aldatmacası E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


Harun Yahya   >   Evrim Aldatmacası E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-04-30 tarihinden bu yana 29 defa online okundu ve 42 defa indirildi.

Harun Yahya Evrim Aldatmacası E-kitap, Harun Yahya Evrim Aldatmacası E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Evrim Aldatmacası isimli kitabın açıklaması :

Pek çok insan evrim teorisini, ilk olarak Charles Darwin'in ortaya atty?y, bilimsel delillere, gözlemlere ve deneylere dayaly bir teori zanneder. Oysa evrim teorisinin ilk fikir babasy Darwin olmady?y gibi, teorinin kayna?y da bilimsel deliller de?ildir. Teori, antik bir dogma olan materyalist felsefenin do?aya uyarlanmasyndan ibarettir. Bugün de teori, kendisini destekleyen bilimsel bulgular olmamasyna ra?men, syrf materyalist felsefe u?runa körü körüne savunulmaktadyr.

Bu ba?nazlyk dünyaya çok büyük belalar getirmi?tir. Çünkü Darwinizm'in ve ondan dayanak bulan materyalist felsefenin yaygynla?masyyla birlikte, "insan nedir" sorusuna verilen cevap de?i?mi?tir. Daha önceden bu soruya "insan, Allah'yn yaratty?y ve O'nun ö?retti?i güzel ahlaka göre ya?amasy gereken bir varlyktyr" cevabyny veren insanlar, "insan rastlantylarla var olmu?, ya?am mücadelesiyle geli?mi? bir hayvandyr" diye dü?ünmeye ba?lamy?lardyr. Bu büyük yanylgynyn faturasy ise çok a?yrdyr. Irkçylyk, fa?izm, komünizm gibi vah?et ideolojileri ve di?er pek çok barbar, çaty?macy dünya görü?ü, bu yanylgydan güç bulmu?tur.

Bu makalede Darwinizm'in insanly?a getirdi?i bu belayy inceleyecek ve bunun günümüzün en önemli global sorunlaryndan biri olan "terörizm"le ilgisini açyklayaca?yz.


Evrim Aldatmacası Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2017 © Ekitap Arşivi - .
.