İskender Pala Ayine E-BOOK - İskender Pala Ayine E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

İskender Pala   >   Ayine E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-04-26 tarihinden bu yana 185 defa online okundu ve 529 defa indirildi.

İskender Pala Ayine E-kitap, İskender Pala Ayine E-Book
İskender Pala tarafından yazılan ve Edebiyat , kategori klasmanında olan Ayine isimli kitabın açıklaması :

Sevgili!

Hani bir a?k idin, bir güzellik idin sen, güzellikle a?kyn kesi?ti?i prizmada. Güzelli?in, cihany gösteren bir ayna; a?kyn, o aynanyn cilâsy idi hani. Güzelli?in olmasa efendim, a?ky hiç bilmeyecekti cihan; a?kyn olmasa güzelli?i hiç anlamayacakty. A?k pazarynda mezat hep güzelli?ine; güzellik yurdunda yollar hep a?kyna durmu?tu efendim... Ve sen gitmi?tin...?iiri meslek edinip de ?air olamamanyn acysyny en iyi bilenlerdenim ben. ?iir söyleyemedi?im için duygularymy, ?iire en yakyn gördü?üm deneme formatynda anlatmayy ye?lemem bundandyr. Ancak, bu kitaptaki her bir deneme için birkaç kitap okudu?umu itiraf etmeliyim. Uzun gecelerde küstürdü?üm uyku perisinin dönmesini beklerken ?ekillenen dü?üncelerim beyaz sayfalara bu üslûpta yayyldy ve her bir cümle bazen birkaç defa de?i?tirildi. Anlattyklarym kendime de?il, topluma; merkeze de?il muhite aitti. Benim duyduklarymy duyan yüzlerce kalbin ya?ady?yny bu kyrk denemeyi yazarken ö?rendim. Hüzün, gözya?y ve acyyy ifade etmenin ne kadar çok yolu varmy? me?er. Me?er ne çok titrermi? kalbimiz ya?adyklarymyz kar?ysynda.


Ayine Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.