Necip Fazıl Kısakürek Doğru Yolun Sapık Kolları E-BOOK - Necip Fazıl Kısakürek Doğru Yolun Sapık Kolları E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Necip Fazıl Kısakürek   >   Doğru Yolun Sapık Kolları E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-04-26 tarihinden bu yana 57 defa online okundu ve 121 defa indirildi.

Necip Fazıl Kısakürek Doğru Yolun Sapık Kolları E-kitap, Necip Fazıl Kısakürek Doğru Yolun Sapık Kolları E-Book
Necip Fazıl Kısakürek tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Doğru Yolun Sapık Kolları isimli kitabın açıklaması :

Kendisinden sonra ümmetinin 73 fyrka olaca?yny, bu fyrkalardan da sadece birinin nura yönelece?ini haber veren Allah Resulü'nün vefatlaryndan sonra ilk alâmetleri Hazret-i Osman zamanynda görülmeye ba?layan sapyk itikad ve davrany?lar, dallardaki bütün ihtilâfly manzarasyna ra?men ayny illetli kökte birle?irler: Kuru akyl ve ?eytanî hayal… Ümmetin temel yapysy olan Sahabi diyor ki: «O’nu dinlerken öyle olurdu ki, âdetâ ba?ymyzyn üstünde, kirpi?imizi kymyldatsak uçup gidecek y?yktan bir ku? varmy? gibi myhlanyr kalyrdyk.» Sahabînin temsil etti?i vecd ve teslimiyetin zamanla kabuk tutmaya ba?lamasiyle, meydan yerini, gönül ate?i yerine tüten akyl dumanynyn kaplamasy kaçynylmazdy; öyle de oldu ve ardyndan, ilk olarak siyasi bir ihtilâf halinde ba?gösteren ve daima yahudinin güttü?ü ayrylyk ve aykyrylyklar itikadî sapyklyklara yol verdi. Kitapta, «Sünnet ve Cemaat Ehli» anlayy?y dy?ynda kalan batyl ve sapyk kollar, ilk örneklerinden itibaren tarihî bir geli? halinde te?rih edilir ve günümüze ba?lanyrken, gaye ?öylece ifadesini bulur: Dâva, Yslâmy oldu?u gibi bulmak, dinin ulvî ve mücerred hakikatini meydana çykarmaktyr; uydurmak ve kendi hakikat vehmine feda etmek de?il…


Doğru Yolun Sapık Kolları Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.