Ankara Büyükşehir Belediyesi Adım Adım Ankara E-BOOK - Ankara Büyükşehir Belediyesi Adım Adım Ankara E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi   >   Adım Adım Ankara E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-02-04 tarihinden bu yana 214 defa online okundu ve 3045 defa indirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Adım Adım Ankara E-kitap, Ankara Büyükşehir Belediyesi Adım Adım Ankara E-Book
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılan ve Halk Kültürü , kategori klasmanında olan Adım Adım Ankara isimli kitabın açıklaması :

“Ankara hükümet merkezidir ve ebediyyen hükümet merkezi kalacaktyr” sözüyle M. Kemal Atatürk, bizlere, Ankara’yy kurdu?u ve emanet etti?i Türkiye Cumhuriyeti’ne ba?kent yapmy?, ?ehrin geçmi? tarihinin ara?tyrylmasyna da öncülük etmi?tir. Ylk olarak ba?latty?y arkeolojik kazylara bizzat katylmy? ve “kadim medeniyetlere” ait antik de?erlerin tespitini ve korunmasyny emretmi?tir.
“Büyük devletler kuran ecdadymyz, büyük ve ?ümullü medeniyetlere de sahip olmu?tur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklü?e ve cihana bildirmek, bizler için bir borçtur” mesajy ile de millî tarih ve kültür ?uurunun gençli?e kazandyrylmasyny da ?art ko?an M. Kemal Atatürk, “Türk çocu?u ecdadyny tanydykça daha büyük i?ler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktyr” sözü ile de hedefi göstermi?tir.

Ankara Büyük?ehir Belediyesi olarak, ba?kent Ankara’nyn tarih ve kültür zenginli?ini tanytmak, korumak amacy ile Ankara’yy çe?itli yönleri ile tanytan geni? kapsamly bir ba?ucu eseri olaca?yna inandy?ymyz “Ankara Tarihi ve Kültürü Dizisi”ni, Ankaralylara ve tüm Türkiye’ye arma?an ediyoruz.

Bu dizi; “Tarih Yçinde Ankara”, “Osmanly’da Ankara”, “Ystiklal Sava?y’nda Ankara”, “Cumhuriyet ve Ba?kent Ankara”, “Manevi Mimarlaryyla Ankara”, “Edebi ve Tarihi ?ahsiyetleriyle Ankara”, “Adym Adym Ankara” ve “Örnek Ba?kent Ankara” ady altynda sekiz kitaptan meydana gelmektedir."


Adım Adım Ankara Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.