Lysandros Sulla Yaşamlar E-BOOK - Lysandros Sulla Yaşamlar E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Lysandros Sulla   >   Yaşamlar E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-30 tarihinden bu yana 176 defa online okundu ve 222 defa indirildi.

Lysandros Sulla Yaşamlar E-kitap, Lysandros Sulla Yaşamlar E-Book
Lysandros Sulla tarafından yazılan ve İş Dünyası , Ekonomi , kategori klasmanında olan Yaşamlar isimli kitabın açıklaması :


Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk a?ama, insan varly?ynyn en somut anlatymy olan sanat yapytlarynyn benimsenmesidir. Sanat dallary içinde edebiyat, bu anlatymyn dü?ünce ö?eleri en zengin olanydyr. Bunun içindir ki bir ulusun, di?er uluslaryn edebiyatlaryny kendi dilinde, daha do?rusu kendi dü?üncesinde yinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o yapytlar oranynda artyrmasy, canlandyrmasy ve yeniden yaratmasy demektir. Y?te çeviri etkinli?ini, biz, bu bakymdan önemli ve uygarlyk davamyz için etkili saymaktayyz. Zekâsynyn her yüzünü bu türlü yapytlaryn her türlüsüne döndürebilmi? uluslarda dü?üncenin en silinmez aracy olan yazy ve onun mimarisi demek olan edebiyatyn, bütün kitlenin ruhuna kadar i?leyen ve sinen bir etkisi vardyr. Bu etkinin birey ve toplum üzerinde ayny olmasy, zamanda ve mekânda bütün synyrlary delip a?acak bir sa?lamlyk ve yaygynly?y gösterir. Hangi ulusun kitaply?y bu yönde zenginse o ulus, uygarlyk dünyasynda daha yüksek bir dü?ünce düzeyinde demektir. Bu bakymdan çeviri etkinli?ini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun geni?lemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk aydynlaryna ?ükran duyuyorum. Onlaryn çabalaryyla be? yyl içinde, hiç de?ilse, devlet eliyle yüz ciltlik, özel giri?imlerin çabasy ve yine devletin yardymyyla, onun dört be? katy büyük olmak üzere zengin bir çeviri kitaply?ymyz olacaktyr. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edece?i büyük yarary dü?ünüp de ?imdiden çeviri etkinli?ine yakyn ilgi ve sevgi duymamak, hiçbir Türk okurunun elinde de?ildir. 23 Haziran 1941.
Milli E?itim Bakany
Hasan Âli Yücel


Yaşamlar Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.