Talat Turhan Genç Kemalistler Ordusu E-BOOK - Talat Turhan Genç Kemalistler Ordusu E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Talat Turhan   >   Genç Kemalistler Ordusu E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-28 tarihinden bu yana 193 defa online okundu ve 274 defa indirildi.

Talat Turhan Genç Kemalistler Ordusu E-kitap, Talat Turhan Genç Kemalistler Ordusu E-Book
Talat Turhan tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Genç Kemalistler Ordusu isimli kitabın açıklaması :

1. Türk Silahly Kuvvetleri bünyesinde Genç Kemalistler Ordusu (GKO) ady ile bir örgüt kurulmu?tur.

2. GKO her türlü dü?üncenin üstünde ve hiçbir siyasi yapylanmayla ilgisi olmayan ba?ymsyz bir örgüttür.

3. Türk Silahly Kuvvetleri mensuplary synyf ve rütbe farky aranmaksyzyn GKO’nun tabii üyesi kabul edilmektedir.

4. GKO, bütün bu görevleri aynen yerine getirebilmek için zaman zaman Silahly Kuvvetler mensuplary arasynda uyarycy ve birle?tirici yayynlarla faaliyet gösterir.

5. Bütün yayynlaryny kendi özel kuryeleri vasytasy ile GKO imzasy altynda yapar.

6. GKO, yüklendi?i misyonun emniyeti açysyndan gerekti?i sürece örgüt ve karargâhynyn açyklanmamasyny gerekli sayar.

7. GKO, kendi amacy do?rultusunda, yurdun kaotik ortamyna son vermeyi, sosyal adaleti gerçekle?tirmeyi, vatanda? arasynda birlik ve bütünlü?ü sa?lamayy amaçlar. Bu do?rultuda Kemalist etkinlikleri do?rudan ve dolayly yollardan desteklemeyi kendine görev sayar.

8. GKO, Türk Silahly Kuvvetleri’nin ?erefli ve vatanperver mensuplarynyn ki?isel kaygy ve korku nedeniyle örgüt çaly?malaryny aksatacak açyklamada bulunmayacaklaryny belirtir.

9. GKO, Türk Silahly Kuvvetleri mensuplarynyn her birinin, ulusun çykarlary gibi büyük ideallerin ki?isel çykarlaryn çok üstünde bir de?er ta?ydy?yny bildiklerini ve inandyklaryny hiç bir ?üpheye yer vermeksizin açyklar.


Genç Kemalistler Ordusu Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.