Süreyya Su Hurafeler ve Mitler, Halk İslamında Senkretizm E-BOOK - Süreyya Su Hurafeler ve Mitler, Halk İslamında Senkretizm E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Süreyya Su   >   Hurafeler ve Mitler, Halk İslamında Senkretizm E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-26 tarihinden bu yana 315 defa online okundu ve 4862 defa indirildi.

Süreyya Su Hurafeler ve Mitler, Halk İslamında Senkretizm E-kitap, Süreyya Su Hurafeler ve Mitler, Halk İslamında Senkretizm E-Book
Süreyya Su tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Hurafeler ve Mitler, Halk İslamında Senkretizm isimli kitabın açıklaması :

Farkly dinlere mensup insanlar, yüzyyllardyr bir arada ya?adylar, ya?amaya devam ediyorlar. Bu inançlar arasynda sürekli geçi?ler, birbirini etkilemeler söz konusu. Her dinin ?ehitleri, azizleri, evliyalary, kutsal mekânlary; ibadet özellikleri etrafyndaki di?er inançlary etkiledi ve onlardan etkilendi. 13. ve 14. yüzyyllarda Anadolu, bu dinsel zenginli?in en renkli biçimde ya?andy?y co?rafyaydy. Bir yandan Bizans etkisi devam ederken, di?er yandan ?aman geleneklerini yeni dinleriyle hemhal etmi? Müslüman topluluklar Anadolu´ya yerle?meye ba?lamy?ty. Tektanryly dinlerin inanç sistemleri arasyndaki benzerlikler kadar, ilkel dinlerden aktarylmy?, gelenek haline gelmi? gündelik inanç pratikleri de birbiriyle ileti?im kuran topluluklar arasyndaki yakynla?malary ortaya çykaryyordu. Hurafeler ve Mitler, bugün halk Yslâmy olarak adlandyrylan, kitabî de?il, gündelik ya?ayy? esaslaryyla Müslümanly?y, Anadolu´daki ilk döneminde, dinler ve inanç dünyalary arasyndaki geçi?ler ve zenginliklerle ele alyyor. Kitap, insanlaryn dinin kitabî yüzünü ya?am ko?ullary ve daha önceki inany?lary ile nasyl uyumlu bir biçime bürüdüklerini, halk Yslâmynyn Anadolu tarihindeki yeriyle birlikte inceliyor.


Hurafeler ve Mitler, Halk İslamında Senkretizm Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.