Sadi Çaycı Deniz Haydutluğu İle Mücadele ve Türkiye´nin Konumu Somali Örneği E-BOOK - Sadi Çaycı Deniz Haydutluğu İle Mücadele ve Türkiye´nin Konumu Somali Örneği E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Sadi Çaycı   >   Deniz Haydutluğu İle Mücadele ve Türkiye´nin Konumu Somali Örneği E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-24 tarihinden bu yana 99 defa online okundu ve 138 defa indirildi.

Sadi Çaycı Deniz Haydutluğu İle Mücadele ve Türkiye´nin Konumu Somali Örneği E-kitap, Sadi Çaycı Deniz Haydutluğu İle Mücadele ve Türkiye´nin Konumu Somali Örneği E-Book
Sadi Çaycı tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Deniz Haydutluğu İle Mücadele ve Türkiye´nin Konumu Somali Örneği isimli kitabın açıklaması :

Syk syk birbiriyle kary?tyrylan, korsanlyk, deniz haydutlu?u ve denizlerdeki di?er
silahly soygun eylemleri, yeni ortaya çykmy? kavramlar de?ildir. Deniz
haydutlu?u ve denizdeki silahly soygunlar, deniz ticareti ula?ymyny her zaman
olumsuz etkilemi?tir. Son yyllarda, Somali açyklarynda cereyan etmekte olan
olaylar, bunun son örne?ini olu?turmaktadyr. Somali’deki iç sava? ve kary?yklyk,
etkin bir merkezi hükümetin kurulamamasy, sahiller ve giderek açyklarynda,
özellikle ticaret gemilerine yönelik -riski az, getirisi çok- deniz haydutlu?u
eylemleri için uygun bir ortam yaratmaktadyr. Deniz haydutlu?u, uluslararasy
deniz hukukunda ve 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözle?mesi’nde uluslararasy
bir suç olarak tanymlanmy? özel bir terimdir. Bu temel hukuki çerçeveye de
uygun olarak, BM Güvenlik Konseyi; Somali Geçici Hükümeti ile i?birli?i halinde
olmak kaydyyla, BM üyesi devletlere, gerekli tüm önlemlerin alynabilmesi
bakymyndan yetki vermi?tir. Ancak bu alandaki uluslararasy çabalaryn ba?aryly
olabilmesi için, ba?ta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararasy toplumun
yeteneklerini birle?tirmesine ve i?birli?ine ihtiyaç vardyr. Bu arada, özel
güvenlik güçlerinden yararlanylmasy dâhil, deniz ticareti sektörünün kendi
içinde almasy ve uygulamasy gereken çe?itli yöntemler de geli?tirilmektedir.
Askeri alanda icra edilecek harekât, sonuç olarak bir kolluk harekâty niteli?ini
ta?ymaktadyr. Bunun anlamy, güç kullanma yetkisinin, gereklilik ve orantylylyk
ilkeleri dâhilinde, kendini savunma ve görevi ifa kavramlary ile synyrly olmasydyr.


Deniz Haydutluğu İle Mücadele ve Türkiye´nin Konumu Somali Örneği Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.