Ruhdan Uzun İletişim Etiği E-BOOK - Ruhdan Uzun İletişim Etiği E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ruhdan Uzun   >   İletişim Etiği E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-23 tarihinden bu yana 798 defa online okundu ve 5780 defa indirildi.

Ruhdan Uzun İletişim Etiği E-kitap, Ruhdan Uzun İletişim Etiği E-Book
Ruhdan Uzun tarafından yazılan ve Kişisel Gelişim , kategori klasmanında olan İletişim Etiği isimli kitabın açıklaması :

Meslek etikleri -bu arada ku?kusuz ileti?im eti?i- son yyllaryn
gözde konularyndan biridir. Türkiye’de de tarihimizin hiçbir dönemin-
de görülmedi?i kadar çok etik üzerinde konu?uyor ve yazyyoruz. Bu-
nun nedenlerini ve sonuçlaryny de?erlendirmek için belki biraz daha
zamana gereksinim var, ama ?imdiden bazy dü?üncelerin dile getiril-
mesinde yarar olabilir.
(...)
Ruhdan Uzun’un ayryntyly olarak inceledi?i etik konusu, küresel-
le?menin ya?ady?ymyz yeni evresinde uluslararasy bir politika haline
gelmi?tir. Birle?mi? Milletler, UNESCO etik çaly?malaryny ola?anüstü
bir biçimde desteklemektedir. ABD’de önem kazanan ve bir ölçüde
i?leyen uygulamalaryn öteki ülkelerde ayny “ba?ary” ile yürütüldü?ünü
söyleme olana?y yoktur. Sendikalaryn olmady?y ya da etkisini yitirdi?i
ülkelerde, meslek kurallaryny koyacak ve uygulanmasyny izleyecek etik
örgütlerinin ba?ary olasylyklary çok dü?ük görünmektedir. Yaptyrymy
olmayan etik kurallaryny etkili kylacak bir meslek bilincinin yaratylmasy
bugüne kadar ba?arylamamy?tyr.
(...)
Son olarak vurgulanmasy gereken bir nokta daha vardyr: Ynsan
toplumlary karma?yk geli?melerin sonucu ortaya çykmy?tyr. Bu geli?me-
lerin bütünü dikkate alynmadan atylacak adymlaryn yarar getirmesi
zordur. Etik ileti?im mesle?inin önemli bir parçasydyr ama kendisi
de?ildir. Önemli olan insanlary haberli ve bilgili kylmaktyr. Bunu ya-
parken haberin, yüzyyllardan beri genel kabul gören do?ru, eksiksiz
(tam) ve çabuk olarak verilmesi her ?eyin önündedir. Etik kaygysy bu
çabayy tamamlar. Bazen herhangi bir nedenle ortaya çykabilecek ak-
sakly?yn giderilmesine yardymcy olur. Ama ileti?im mesle?ini tarty?ma-
dan etik tarty?manyn yarary yoktur.

Türkiye’de ise ileti?im eti?i devletle sermaye arasynda syky?my? bir
konudur.


İletişim Etiği Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.