Richard Dawkins Cennetten Akan Irmak Yaşama Dawinci Bir Bakış E-BOOK - Richard Dawkins Cennetten Akan Irmak Yaşama Dawinci Bir Bakış E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Richard Dawkins   >   Cennetten Akan Irmak Yaşama Dawinci Bir Bakış E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-23 tarihinden bu yana 152 defa online okundu ve 288 defa indirildi.

Richard Dawkins Cennetten Akan Irmak Yaşama Dawinci Bir Bakış E-kitap, Richard Dawkins Cennetten Akan Irmak Yaşama Dawinci Bir Bakış E-Book
Richard Dawkins tarafından yazılan ve Felsefe & Sosyoloji , kategori klasmanında olan Cennetten Akan Irmak Yaşama Dawinci Bir Bakış isimli kitabın açıklaması :

Ya?am denen kopyalama bombasy nasyl ba?lady ve dünyanyn, daha do?rusu evrenin neresine yöneliyor? Karmakary?yk olgulary 'okura kendini deha gibi hissettiren' bir üslupla açyklayan Richard Dawkins, bu eski gizemi ele alyyor.
'Darwin'in evrim teorisinin en parlak ça?da? savunucusu' diye nitelendirilen Dawkins, insanlaryn, daha do?rusu tüm canlylaryn, ba?lyca amacy kendi DNA'laryny yaymak olan gen ta?yyycylary oldu?u fikrine inanylyrlyk kazandyryyor. Evrimi, bulu?an, rekabet eden, birle?en ve bazen de yeni türler olu?turmak için ayrylan genlerden meydana gelen bir yrmak olarak açyklyyor ve ?u ?a?yrtycy sorulary yanytlyyor: Ormandaki a?açlar neden uzundur; hepsi kysa olsaydy daha ekonomik bir ya?amlary olmaz myydy?
Birçok kadyny hamile byrakmak için görece olarak daha az erkek gereksinildi?i halde, neden cinsiyet da?ylymy yary yaryyadyr? Neden ölümcül hastalyklaryn genlerini miras alyyoruz?
Bilimcilerin ya?amy açyklarken kar?yla?tyklary zorluklary sergileyerek, bilimsel uslamlamanyn do?asyny betimleyen bu kitaptan; varsayymlarymyzyn, sezgilerimizin, yaradyly? efsanelerimizin ve hem entelektüel hem de kültürel 'izm'lerimizin bizi ço?unlukla yanly? yola yöneltti?ini ö?reniyoruz.


Cennetten Akan Irmak Yaşama Dawinci Bir Bakış Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.