Philip Kotler Ulusların Pazarlanması E-BOOK - Philip Kotler Ulusların Pazarlanması E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Philip Kotler   >   Ulusların Pazarlanması E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-23 tarihinden bu yana 461 defa online okundu ve 1887 defa indirildi.

Philip Kotler Ulusların Pazarlanması E-kitap, Philip Kotler Ulusların Pazarlanması E-Book
Philip Kotler tarafından yazılan ve İş Dünyası , Ekonomi , kategori klasmanında olan Ulusların Pazarlanması isimli kitabın açıklaması :

Bu kitabyn sayfalaryny açan okuyucu, muhtemel olarak ekonomik geli?me konusunda bir çaly?manyn yapylma nedenlerini sorgulayacaktyr.Bu çaly?manyn, konu hakkyndaki di?er çaly?malardan farky nedir? Ve spesifik olarak, kim hedefleniyor? A?a?ydaki paragraflar bu sorunun
cevabyny vermeye çaly?yyor.Ekonomik geli?me konusunda neden bir kitap daha? Bugüne kadar, ekonomik geli?me ve uluslaryn refahyny artyrmayy konu alan binlerce kitap ve makale yayynlandy. Bu konuya ili?kin çok çe?itli ders kitaplary, bir ulusun ekonomik ko?ullarynyn iyile?mesini veya istenilenden yava? geli?meyi etkileyebilecek tüm faktörler hakkynda geni? kapsamly Öneriler sunar. Ayryca, bugüne kadar, bir ekonomik geli?me reçetesinin bir ba?ka yönteme.üstünlüklerini, sa?lam bir perspektife dayaly argümanlarla ortaya koyan sayysyz tez yazyldy.Ekonomik geli?me problemine çözüm bulma arayy?yndaki pek çok ça?da? Öneri, toplumun ekonomik açydan zenginle?mesine ili?kin bir iki temel klasik ö?retiden türemi?tir. Bu görü?lerin arasynda en dikkat çekici olanlar a?a?yda belirtilmi?tir:


Ulusların Pazarlanması Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.