Nusret Merdan Irak'ta Türkmen Basını E-BOOK - Nusret Merdan Irak'ta Türkmen Basını E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Nusret Merdan   >   Irak'ta Türkmen Basını E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-22 tarihinden bu yana 99 defa online okundu ve 131 defa indirildi.

Nusret Merdan Irak'ta Türkmen Basını E-kitap, Nusret Merdan Irak'ta Türkmen Basını E-Book
Nusret Merdan tarafından yazılan ve Tarih , kategori klasmanında olan Irak'ta Türkmen Basını isimli kitabın açıklaması :

Türkmen basyny Osmanly döneminde sadece 7 yyl devam etmi?tir. 1911’de ba?layan faaliyetler Yngiliz ordusunun 1918 yylynda Kerkük’ü i?gal etmesi ve Havadis gazetesinin kapanmasy ile sona ermi?tir. Türkçe o zamandan ba?layarak ve günümüze kadar devam eden süreçte Irak Türkmenlerinin kültür dili olmu?tur. Bu kuralyn dy?yna hiç bir gazete çykmamy?tyr. Türkmenlerin kültür
dili ister Osmanlyca isterse de Latince yazylsyn Türkiye Türkçesidir. 2003’ten sonra Latince (yeni Türkçe) kullanylmy?tyr. Bu tarihten önce Karda?lyk dergisi 1965 – 1971 yyllary arasynda ve Irak gazetesi 1966 yylynda bazy sayfalaryny yeni Türkçe basmy?tyr. Partizan basyn anlayy?ynyn geli?mesinin arkasynda siyaset ve çe?itli  organizasyonlar bulunmaktadyr. Bu süreç 1991 yylynda Irak rejiminin resmi kurulu?laryny Erbil, Süleymaniye ve Duhok’tan çekmesiyle ba?lamy? ve 2003 yylynda Irak’yn i?galinden sonra doru?a ula?my?tyr. Türkmen basynynyn en önemli özelli?i, herhangi bir kesimden yardym ve destek almaksyzyn ferdi çabalarla faaliyetlerine devam etmesidir. Bu durum 1970 yylynda hükümetin aldy?y karar sonucu olarak Irak Türkmenlerine kültürel haklaryn tanynmasy ve haftalyk Yurt gazetesinin çykmasy ile ba?lamy?tyr. 32 yyl süren Krallyk döneminde Kerkük belediyesinin yary resmi yayyn organy Kerkük hariç iki gazete çykmy?tyr. Bunlar Yleri ve Afak’tyr. Cumhuriyet öneminde sadece Be?ir gazetesi çykmy? ve 1959’da Genelkurmay Ba?kany’nyn emriyle Afak gazetesiyle birlikte kapatylmy?tyr. Daha sonra da Karda?lyk dergisi 1990 yylynda kapanmy?tyr. Irak basynyna genellikle siyasi geli?meler yön vermektedir. Türkmen basynynda bu konuda bir istisna söz konusu de?ildir.


Irak'ta Türkmen Basını Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.