Noam Chomsky Demokrasi Gerçek ve Hayal E-BOOK - Noam Chomsky Demokrasi Gerçek ve Hayal E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Noam Chomsky   >   Demokrasi Gerçek ve Hayal E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-22 tarihinden bu yana 199 defa online okundu ve 395 defa indirildi.

Noam Chomsky Demokrasi Gerçek ve Hayal E-kitap, Noam Chomsky Demokrasi Gerçek ve Hayal E-Book
Noam Chomsky tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Demokrasi Gerçek ve Hayal isimli kitabın açıklaması :

ABD'nin dy? politikasyna, dünyanyn dört bir yanynda gerçekle?tirdi?i katliamlara, estirdi?i teröre yönelik keskin ele?tirileriyle tanydy?ymyz Chomsky, bu kitabynda ülkemizdeki tarty?malara da y?yk tutacak bir konuyu ele alyyor: Amerikanvari demokrasinin gerçek ve çirkin yüzü. Baty'nyn Üçüncü Dünya ülkelerine pazarlady?y demokrasiye ili?kin hayli paradoksal saptamalarda bulunuyor. Demokrasi ile idare edilen, dolayysyyla halkyn kendi gelece?i ve kaderi üzerinde belirleyici rolünün oldu?u ileri sürülen toplumlarda sermaye sahiplerinin keyfinin kaçmamasy, medya, halkla ili?kiler ve seçim endüstrisi sayesinde sa?lanmakta, seçimler ola?anüstü vasyflar atfedilmi? ve yeterince ?i?irilmi? “liderler”den, yani sembolik figürlerden birinin tercihi olayyna indirgenmektedir. Tabii ki böyle bir demokraside “seçkinler”in demokratik çatynyn kontrolünü elinden kaçyrmasy, ba?ka insanlann da ülke yönetiminde aktif rol üstlenmesi, “demokrasi krizi” olarak isimlendirilir. ABD’de yasaklanmy? olan Chomsky, Orta Amerika’dan Orta ve Uzak Do?u’ya kadar sayysyz örnekle Amerikanvari demokrasi etrafynda olu?turulan ve ülkemizde de geçerli olan illüzyonlary birer birer de?ifre ediyor. Demokrasi: Gerçek ve Hayal, demokratikle?me tarty?malaryna da farkly bir açydan bakma imkany verecek ve sizi yeni ufuklara ta?yyacak.


Demokrasi Gerçek ve Hayal Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.